Aptis for teachers

Aptis for Teachers е вариант на Aptis General, разработен за преподавателни по английски език. Тестът може да се използва от образователни министерства и институции по целия свят, с цел определяне езиковата компетентност по английски език на учители или на студенти, включени в програми за придобиване на педагогическа квалификация. Aptis for Teachers e създаден специално за нуждите на образователния сектор, като тестът може да бъде интегриран в действащите учебни програми и да се администрира в съответната институция. По този начин може да се проследи нивото на езикова компетентност на учителите по английски език и да се оцени ефективността на проведените обучителни програми.

Структурата и продължителността на Aptis for Teachers са идентични с тези на Aptis General. Това, което го отличава е, че съдържанието на Aptis for Teachers е приложимо за педагогическата сфера, а задачите са отнасят към теми, с които учителите се сблъскват всеки ден. В резултат на това, тестовите въпроси са от познато естество и позволяват на кандидатите да се фокусират главно върху употребата на езика, а не върху контекста на задачите.

Aptis for Teachers е подходящ за:

  • Преподаватели по английски език 
  • Преподаватели по други предмети
  • Преподаватели по английски език, работещи по мащабни езикови проекти в бизнес компании 
  • Студенти, които придобиват педагогическа квалификация в обучителни курсове или университетски програми 
  • Други специалисти в образователната сфера.
Споделете това