интерактивно обучение

Всяка образователна или професионална институция има свой собствен процес по регистрация за изпити в международни изпитни центрове. Препоръчваме ви да се запознаете с тази процедура и след това да се свържете с нас, за да проверите дали можем да проведем изпита ви на съответната дата. Ние, от своя страна, ще се свържем с институцията, за да започнем необходимата подготовка. 

Предварително ще бъдете информирани по имейл за датата, началния час, времетраенето и мястото на провеждане. Може да е необходимо да заплатите местна такса за покриване на разходите ни за администрация, квестор, зала и куриер. Таксите се калкулират идивидуално, на базата на времетраенето на изпита. 

Заплащане

Можете да платите с дебитни и кредитни карти  в Центъра ни за обслужване на клиенти на улица Кракра 7 в София, с работно време от понеделник до петък, от 09:00ч. до18:00ч. Можете да заплатите и по банков път по банковата сметка на Британски съвет: 

IBAN:  BG77 CITI 9250 1051 0015 01 
Citibank

Моля да включите името на кандидата и на изпитната институция (или изпита) в полето "основание за плащане". 

Вижте още

Споделете това