от Andreea Pasere, Преподавател по английски в Британски съвет Румъния

07 юни 2017 - 15:00

Споделете това

Учителите по английски език в Британски съвет са не само от Обединеното кралство или англоговорящите страни, но и от много други държави по света. В тази статия Andreea Pasere от Румъния разказва за предимствата на обучението от преподаватели, чийто първи език не е английски.

Учителите, чийто майчин език не е английски, са живото доказателство, че колкото и трудно да ви се струва, вие също можете да достигнете изключително високо ниво на владеене на езика. Помня, когато аз седях на ученическото място и се сблъсквах със същите трудности. Помня също какво е да учиш английски като чужд език. Споделянето на личния ми опит с учениците ми дава възможност да ги окуража.

Помощ при построяване на изказа и произношението 

Структурата на английските изречения, както и някои аспекти от английската граматика, могат да бъдат доста трудни за говорещите други езици. Научаваш редица правила само, за да откриеш, че всички те могат да бъдат нарушавани. Трябва да се научат и активно да се прилагат правилата и граматическите конструкции, въпреки че в повечето латински езици няма точни еквиваленти на неща като сегашно перфектно време. Аз също се сблъсках с тези трудности, докато изучавах английски език.

Като преподавател с роден език, различен от английски, мога да споделя с учениците си съвети и стратегии за това как да подобрят произношението си. Помага ми опитът ми в произношението на определени думи или звуци, които не съществуват в родния ми език. Например някои звуци като /θ/, /ð/ или /æ/ нямат еквивалент в румънския, както и в много други езици.

Английски език за международна среда

Английският е международен език и броят на хората, които са го учили като чужд надвишава значително броя на англоговорящите, за които той е роден. Ето защо има голяма вероятност да ви се наложи да комуникирате на английски на различни места и по различни поводи, независимо дали пътувате или сте на работа. 

Много лингвисти всъщност поставят под въпрос до колко е ефективно използването на стандартно английско произношение в клас. Техният довод е, че тези акценти могат да не са най-лесно разбираемите или най-подходящите за общуване на английски между двама души, за които езикът не е майчин.

Поставяне на грешките в контекст

Много често учениците се объркват от идиоми, "фалшиви приятели" (бел.ред. – думи на два езика, които изглеждат или звучат еднакво, но имат коренно различни значения) или когато превеждат дума по дума. Точно в такива моменти един преподавател, който е учил английски като чужд език, може да предложи допълнителна помощ. Обикновено учениците ми се опитват да изразят мислите си като ги превеждат дума по дума на английски език. Така изреченията им може да имат смисъл, но не и в контекста на разговора ни. Един от учениците ми каза: ‘Once, my son missed a bus and he cried for days‘ (Веднъж синът ми изпусна автобус и плака с дни).  Объркването се получи, защото на румънски използваме един и същи глагол за "изпускам" и "губя". Знаейки контекста на историята – дете, което е загубило играчката си, учителят може да поправи грешката и да обясни защо изобщо се е получила.        

В клас учениците предпочитат да изразяват негативните си емоции на родния си език. Ето защо учител, който говори майчиния им език, ще може да се справи с такива емоции и ще може да се намеси, ако е необходимо. В курсовете за деца учителят, който разбира местния език, е по-подготвен да предотврати тормоз или употребата на неподходящ език. Това от своя страна, създава по-позитивна среда за учене, която според проучванията помага на децата да запомнят думи по-лесно и ги насърчава да са по-смели, когато се опитват да говорят на английски в час.   

Това, което има най-голямо значение, обаче, са професионализмът и ентусиазмът на учителя. Независимо дали английският им е майчин език или не, нашите учители са решени да осигурят на децата интересни и полезни часове, които позволяват на всеки да научи езика възможно най-добре.