от Британски съвет

23 ноември 2018 - 11:00

Споделете това

Всеки, който изучава английски език знае, че произношението на думите често се различава от тяхното изписване. Вижте следното изречение и обърнете внимание на подчертаните думи – знаете ли как да ги произнесете? 

"The man didn't feel very comfortable in his grey suit. He didn't enjoy wearing smart clothes, and when he wore them he felt a subtle difference in his personality.''

За разлика от произношението, английският правопис не се е развил особено много през времето. Това прави произнасянето на думите истинско предизвикателство за тези, които изучават езика. Но доброто произношение не се изразява само в начина, по който думите и буквите звучат. Има и други, еднакво важни особености, като например, интонацията (как тонът на гласа се променя, повишава или снижава), ударението (на кои думи и срички наблягаме, докато говорим) и свързването на речта (как думите звучат различно, когато са свързани в естествения говор). Всички тези свойства допринасят за доброто произношение, което е различно от акцента.  

Във Великобритания, САЩ и в други англоговорящи държави хората говорят на много и разнообразни акценти и все пак всички те могат да имат правилно произношение. Когато изучавате английски език, не е необходимо да звучите като англичанин или като американец. Доброто произношение означава да останете разбрани, а не да звучите все едно сте родени в Ню Йорк или Лондон. Всъщност, много хора, чийто роден език е английският, обичат да слушат как той се говори с испански, италиански или френски акцент!

В курсовете на Британски съвет ще се научите да говорите английски свободно и уверено

И така – какво да направите, за да могат да ви разбират хората от цял свят, независимо от родния ви акцент?

Ето шест съвета за това как да подобрите произношението си:

  1. Слушайте!  Слушането на автентична реч е най-очевидният начин да подобрите собственото си произношение. Има много начини да направите това – да гледате филм на английски, да слушате подкастове на теми, които ви интересуват (тук ще намерите приложението с английските подкастове на Британски съвет), дори и да слушате музика. Опитайте се да забележите интонацията на хората. Може да надградите уменията си като им подражавате в начина на говорене – слушайте кратки изречения или фрази, повтаряйте ги, опитвайки се да имитирате звуците, интонацията и ударението върху думите и забележете как устата и езикът ви се движат, когато говорите. 
  2. Направете си запис. Докато се упражнявате чрез подражание, направете си запис как говорите. Повторете кратки фрази, които сте чули или направете някое по-дълго, устно упражнение от учебника си като например – опишете някакво изображение. Изслушайте се и отбележете звуците, които ви затрудняват; упражнявайте тези думи/звуци и пак направете запис. Забелязвате ли подобрение?  
  3. Запознайте се с таблицата за правилно произношение. Международната фонетична азбука (The International Phonetic Alphabet − IPA)  е визуално изображение на различните звуци. Може да изглежда странно и може да се чувствате все едно изучавате напълно нов език, но тя наистина може да ви помогне с произношението. Всички речници имат фонетични транскрипции на думите, за да е ясно как те се произнасят. Това е наистина полезно при английския език, защото, както вече стана ясно, правописът на английските думи не винаги съвпада с начина, по който те се произнасят. Замислете се за буквите „ough“ в думите "though", "through", "tough", "ought". Невъзможно е да познаете как се изговарят тези думи без помощ.  Разгледайте таблицата за правилно произношение на Британски съвет или изтеглете приложението Sounds Right. Може да кликнете на различни фонеми и да чуете как те звучат. Това ще ви помогне да чуете разликите между подобни звуци.
  4. Използвайте речник. Освен хартиени речници, които съдържат фонетична транскрипция, има и много онлайн речници, където може да кликнете и да чуете как се изговаря дадена дума. Един особено добър пример за такъв е  howjsay – даже наименованието на този уебсайт е полезен пример за това как по естествен начин се произнася често срещаният въпрос „How do you say…?”. Той е прекрасно помагало за проверка на произношението на нови думи. 
  5. Упражнявайте се! Различните езици имат различни звуци и понякога е трудно да адаптираме произношението си към тях. Някои звуци са физически трудни за възпроизвеждане, тъй като не съществуват на родния ни език. Също както, когато учите нов спорт или танцово движение, така и при произношението е изключително важно да се упражнявате, за да можете да свикнете с новите звуци – колкото по-често го правите, толкова по-лесно става. Например, много испаноговорящи имат проблеми с различаването на  звуците /b/ и /v/. Ние издаваме звука /b/ като съединим устните си и след това ги отпуснем. Звукът на /v/ е сходен, но горните зъби докосват долната устна преди да ги отпуснем. Колкото повече упражнявате това, толкова по-лесно ще става – пробвайте да кажете „I’d like a very big beverage please”! Разделът Sounds of English в уебсайта на BBC Learning English, разполага с добър подбор от видео обучения, които обясняват как се издават различни звуци и има задачи за упражнение. 
  6. Запознайте се с minimal pairs – това са думи, които се произнасят почти еднакво, но са с един различен звук, като например “ship” и “sheep”.  Разликата между /i/ в “ship” и /i:/ в “sheep” е дължината на гласната. Разликата е трудно доловима за много хора, които изучават езика и се среща често в различни думи. Първата стъпка е да можете да различавате звуците, когато ги чувате. Подобни примери можете да чуете тук. Чувате ли разликата? А вие успявате ли да издадете различните звуци?

Не се чувствайте зле, ако все още правите грешки в произношението. Всеизвестно е, че английският е сложен в това отношение. През 1922 г., холандски ученик написал дълго стихотворение озаглавено "The Chaos" („Хаусът“) за проблемите в английското произношението – може и да е хаотично, но с практика със сигурност се подобрява!