Как преподаваме английски в Британски съвет?

  • Стараем се да превърнем обучението в забавно преживяване, защото хората учат по-добре, когато им е приятно да бъдат в класната стая.
  • Използваме разнообразни методи на преподаване, защото различните курсисти имат различни стилове на учене.
  • Насърчаваме курсистите да работят по двама или в група, за да развият умения за комуникация в ситуации от реалния живот.
  • Използваме комбинация от учебници по английски на специализирани издателства и материали, подготвени от нашите преподаватели.
  • Преподаваме на курсистите езикови и практически умения.
  • Преподаваме също умения за учене, за да ви помогнем да станете по-независими в езиковото си обучение.
  • Успешно интегрираме технологиите в курсовете ни, за да подобрим учебния процес, да помогнем за развиването на творческото и критично мислене, както и за по-добра дигитална грамотност. 
  • Предоставяме достъп до висококачествено онлайн съдържание и дигитални ресурси, в помощ на обучението в класната стая и извън нея. 
  • Очакваме да участвате активно в своето обучение.

Нива и курсове на Британски съвет

Предлагаме голямо разнообразие от курсове по английски. Независимо дали сте начинаещи или искате да доразвиете уменията си, за да постигнете ниво за напреднали, можем да ви препоръчаме най-подходящия за вас курс. 

Курсове по общ, разговорен, бизнес и юридически английски

CEFR
ниво
Разговорен
английски
Бизнес
английски
Общ
английски
C1-C2  

Advanced
A/B/C  

Proficient User
A-F  

 

Legal English
A/B/C

 

B2   Pre-Advanced 
A/B
The Speaking course
18 часа
Upper-Intermediate
A/B/C
Upper-Intermediate
A/B/C
B1 Intermediate 
A/B/C
Intermediate 
A/B/C
Focus on Speaking
18 часа
A2   Pre-Intermediate
A/B/C
   
A1     Elementary
A/B/C

Подготовка за международно признати изпити IELTS и Cambridge English Qualifications

CEFR 
ниво
Подготовка за 
изпит IELTS
Подготовка за
изпити на 
Кеймбридж
C1-C2

IELTS Master
18 часа 

 IELTS Coach
36 часа

C1 
Advanced
 B2  

CEFR = Ниво по европейската езикова рамка