Предлагаме голямо разнообразие от курсове по английски. Независимо дали сте начинаещи, или искате да доразвиете уменията си, за да постигнете ниво за напреднали, можем да Ви препоръчаме най-подходящия за вас курс. 

Как преподаваме английски в Британски съвет?

  • Стараем се да превърнем обучението в забавно преживяване, защото хората учат по-добре, когато им е приятно да бъдат в класната стая.
  • Използваме разнообразни методи на преподаване, защото различните курсисти имат различни стилове на учене.
  • Насърчаваме курсистите да работят по двама или в група, за да развият умения за комуникация в ситуации от реалния живот.
  • Използваме комбинация от учебници по английски на специализирани издателства и материали, подготвени от нашите преподаватели.
  • Преподаваме на курсистите езикови и практически умения.
  • Преподаваме също умения за учене, за да Ви помогнем да станете по-независими в езиковото си обучение.
  • Успешно интегрираме технологиите в курсовете ни, за да подобрим учебния процес, да помогнем за развиването на творческото и критично мислене, както и за по-добра дигитална грамотност. 
  • Предоставяме достъп до висококачествено онлайн съдържание и дигитални ресурси, в помощ на обучението в класната стая и извън нея. 
  • Очакваме да участвате активно в своето обучение.

Нива и курсове на Британски съвет

Курсове по общ английски, бизнес английски и други курсове

CEFR 
ниво
Общ английски Бизнес английски Други

A1

Elementary A/B/C 

 

 

A2

Pre-Intermediate A/B/C Pre-Intermediate A/B/C Focus on Speaking (A2/B1)
 
B1 Intermediate A/B/C Intermediate A/B/C
  The Speaking Course (B1/B2) 

 

 
B2 Upper Intermediate A/B/C  Upper Intermediate A/B/C
B2+ Pre-Advanced A/B   

Курс по професионални бизнес умения (B2 минимум)

C1-C2 Proficient User A/B/C/D/E/F  Advanced A/B/C 

 

Подготовка за международно признати изпити IELTS и Cambridge English Qualifications

CEFR 
ниво
Подготовка за 
изпит IELTS
Подготовка за
изпити на 
Кеймбридж
B2

 

IELTS 18

IELTS 32

 

 

 B2+
C1-C2 Cambridge Advanced Preparation*

CEFR = Ниво по европейската езикова рамка

Споделете това