Предлагаме голямо разнообразие от курсове по английски. Независимо дали сте начинаещи или искате да доразвиете уменията си, за да постигнете ниво за напреднали, можем да ви препоръчаме най-подходящия за вас курс. 

Как преподаваме английски в Британски съвет?

  • Стараем се да превърнем обучението в забавно преживяване, защото хората учат по-добре, когато им е приятно да бъдат в класната стая.
  • Използваме разнообразни методи на преподаване, защото различните курсисти имат различни стилове на учене.
  • Насърчаваме курсистите да работят по двама или в група, за да развият умения за комуникация в ситуации от реалния живот.
  • Използваме комбинация от учебници по английски на специализирани издателства и материали, подготвени от нашите преподаватели.
  • Преподаваме на курсистите езикови и практически умения.
  • Преподаваме също умения за учене, за да ви помогнем да станете по-независими в езиковото си обучение.
  • Успешно интегрираме технологиите в курсовете ни, за да подобрим учебния процес, да помогнем за развиването на творческото и критично мислене, както и за по-добра дигитална грамотност. 
  • Предоставяме достъп до висококачествено онлайн съдържание и дигитални ресурси, в помощ на обучението в класната стая и извън нея. 
  • Очакваме да участвате активно в своето обучение.

Нива и курсове на Британски съвет

Курсове по общ, разговорен, бизнес и юридически английски

CEFR
ниво
Разговорен
английски
Бизнес
английски
Общ
английски
C1-C2  

Advanced
A/B/C  

Proficient User
A-F  

 

Legal English
A/B/C

 

B2   Pre-Advanced 
A/B
The Speaking course
18 часа
Upper-Intermediate
A/B/C
Upper-Intermediate
A/B/C
B1 Intermediate 
A/B/C
Intermediate 
A/B/C
Focus on Speaking
18 часа
A2   Pre-Intermediate
A/B/C
   
A1     Elementary
A/B/C

Подготовка за международно признати изпити IELTS и Cambridge English Qualifications

CEFR 
ниво
Подготовка за 
изпит IELTS
Подготовка за
изпити на 
Кеймбридж
C1-C2

IELTS Master
18 часа 

 IELTS Coach
36 часа

C1 
Advanced
 B2  

CEFR = Ниво по европейската езикова рамка

Споделете това