©

Justin Luebke

Date
27 септември 2020, неделя -
13:30 до 14:20
Location
зала ДНК | за обща публика | вход с безплатни пропуски

Кое е ключово за поддържането на доброто общо състояние? Как храната влияе на имунитета? Кое прави микробите незаменим партньор в борбата за здраве? Как вредните навици и замърсяването на околната среда въздействат върху нашия микробиом и гени? Можем ли да повлияваме регенеративните процеси в тъканите и да регулираме отговорните гени чрез пълноценно хранене и двигателна активност? Учени от Института по микробиология – БАН в лицето на доц. Светла Данова, дбн, микробиолог и ръководител на Лабораторията по микробна генетика, доц. Петя Димитрова, доктор по имунология, и Милена Лесева, доктор по молекулярна клетъчна биология от Лабораторията по експериментална имунотерапия, ще представят доколко здравето е въпрос на генетика и доколко на осъзнат избор. В разговора те ще стъпят на богатия си научен опит и обширна изследователска дейност у нас и в чужбина – от Франция, Белгия, Германия и Италия през ЮАР и Сингапур до САЩ.

Заради епидемичната обстановка могат да настъпят промени в програмата – както в датите и часовете на събитията, така и във формата (дигитален или на живо). Моля, следете страницата на фестивала за най-актуалната информация.

Софийски фестивал на науката

Category icon
Софийски фестивал на науката
Споделете това