The Live Skills project

Проектът Live Skills ще създаде и въведе 3 иновативни програми за професионално образование и обучение в областта на аудио-визуалните (Аudio Visual) и изпълнителските (Live Performance) изкуства. 

Основната цел на проекта е да помогне за развиване на уменията в тези сектори − от предприемачество и мениджмънт до използването на най-новите дигитални технологии. 

Първоначално, тези учебни програми ще бъдат предназначени за две професии от аудио-визуалния сектор − Музикален оформител и Филмов/Видео монтажист, като ще обхващат следните области: 

  • Арт мениджмънт
  • Дигитални и нови технологии
  • Културно предприемачество

На следващ етап от проекта, учебните програми ще бъдат адаптирани за ползване от по-широк кръг от професии и от други области на творческата индустрия, за да се гарантира, че съдържанието на проекта Live Skills, е приложимо и устойчиво.

Воден от Британски съвет, проектът включва девет партньори от четири държави (България, Гърция, Румъния и Обединеното кралство) и два асоциирани партньора.

Външни линкове

Споделете това