Многообразието, в това число етническото многообразие, е ценност и заслужава да бъде третирано като такава, на първо място от медиите. Което означава етническите групи да присъстват във вестниците, радиото и телевизията чрез теми, които са отвъд злобата на деня. Ромите – не само с престъпления и етнически сблъсъци, турците и помаците – не само с религиозния фанатизъм и покръстването, македонците – не само в политическия контекст.

Представители на етническите групи имат потенциала да се появяват по-често в медиите - първо като коментатори на проблемите на собствената си група и второ – с експертното си мнение по други въпроси. Културата, традициите, "стойността" на етносите могат да бъдат преоткрити от медиите. Защото ако бъдат, ще ги преоткрият и хората.

Вижте още

Споделете това