Изданието цели да:

  • подпомогне създаването на гостоприемни, успешни и толерантни общности
  • създаде и предаде посланието за ролята на журналистите: етичният и бизнес аргумент
  • помогне на журналистите да избягват капаните на езика, акцентите и липсата на знания, когато пишат за интеграцията на нови хора, нови идеи, нови култури и нови вярвания
  • даде конструктивни съвети и предложи редакционни стандарти
  • да демонстрира положителни и отрицателни практики.
Споделете това