©

CERN

Date
14 май 2017, неделя - 13:30
Location
зала Зона 42, сграда "Джон Атанасов", София Тех Парк

Опознаването на света около нас несъмнено минава през въпросите от какво е изграден и как частиците се свързват в едно цяло. В областта на физиката на елементарните частици отговорите дава така нареченият Стандартен модел – теорията, която описва градивните елементи и взаимодействията между тях.

Тази теория триумфира през 2012 година, когато предсказаният от нея Хигс бозон най-сетне беше открит в Европейската организация за ядрени изследвания CERN. Но въпреки своите постижения, Стандартният модел не ни дава обяснение на два oсновни феномена в Космоса – почти пълната липса на антиматерия и наличието на огромно количество тъмно вещество във Вселената.

Разбирането за това може би се крие именно в изследването на най-малките обекти, съставящи Вселената и какви процеси са протичали в зората на нейното съществуване...  Научете повече от д-р Венелин Кожухаров, преподавател в катедра "Атомна физика" във Физическия факултет на СУ и един от първите национални победители в конкурса "Лаборатория за слава FameLab".

Повече информация

Tag icon
обща публика
Category icon
Sofia Science Festival
Споделете това