Иновационен форум Джон Атанасов в София Тех Парк

Фестивалът се провежда в сградата на Иновационен форум "Джон Атанасов" в София Тех Парк и околното пространство

Вижте картата с разположението на залите и изложбените зони.

Зали за събития

  • зала Мтел Арена
  • зала BASF Лаборатория
  • зала Космос
  • зала Плюс
  • зала Минус

Изложбени зони

  • Зона Откривател
  • Зона 42 - в партньорство с HERE
  • Научна кафе-книжарница
  • Зона на открито
Карта на залите

Вижте още