Лого на Софийски фестивал на науката
Date
14 май 2016, събота -
19:00 до 20:00
Location
BASF Лаборатория, Театър София

Как да преценим дали нашето изследване или иновация са отговорни? Темата за отговорните изследвания и иновации е основен принцип в програмата „Хоризонт 2020“ на ЕС. RRI Toolkit training (RRI) или ОИИ в превод на български език е общоевропейската рамка, оформяща условията и начина за провеждане на изследвания и иновации в ЕС. За въвеждането и по-доброто й усвояване работят няколко проектни консорциума. Като част от такъв консорциум, Русенската търговско-индустриална камара организира серия от обучения и инициативи. Научете повече как да бъдем отговорни!

В партньорство с Русенската търговско-индустриална камара

Category icon
Sofia Science Festival
Споделете това