Sofia Science Festival

Всяка година превръщаме част от фестивалното пространство в научен панаир. Посетете го!