©

National Cancer Institute

Date
26 септември 2020, събота -
17:30 до 18:30
Location
онлайн във Facebook страницата на фестивала | за обща публика | безплатно

Нашата ДНК ни определя, дава ни рамката, в която да се развиваме, тя е носител на наследствеността в идните поколения. Запазването на целостта на ДНК е важно за поддържането на живота. Но какво ако матрицата се наруши? 

Цялостното геномно изследване позволява да открием причините за всички известни генетични болести и да поставим точна диагноза, да намерим адекватна терапия. Геномното профилиране на тумора пък ни дава информация за промените, които могат да бъдат атакувани с таргетни терапии и имунотерапии, които с най-голяма вероятност ще са ефективни за лечението на конкретния пациент. 

Генната терапия в същността си помага на засегнати тъкани и органи да заработят отново правилно, като добавя функциониращо копие на гена към клетките или премахва дефектния ген. И тук идва големият въпрос – как анализите на човешкия геном допринасят за избора на най-доброто лечение? Доколко и за кои болести е приложима генната терапия и какви са най-актуалните научни подходи?

На сцената излизат международно признатите специалисти в областта на генетичните и геномни изследвания – проф. Алексей Савов, началник на Националната генетична лаборатория и член на Академичния съвет на МУ – София, и проф. Радка Кънева, изпълнителен мениджър на Центъра по молекулна медицина в МУ – София и ръководител на българския хъб на Европейската научна инфраструктура за биобанкиране – BBMRI-ERIC. И двамата са сред учредителите на Българската асоциация по персонализирана медицина. Домакин ще бъде д-р Петър Ефтимов, молекулярен биолог, ветеринарен лекар, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ и победител в конкурса за комуникация на науката FameLab 2016.

Не пропускайте този забележителен разговор за едно от най-големите научни постижения на нашето време, за случващото се и предстоящото в област, ключова за медицината на бъдещето и с огромен залог – човешкото здраве.

В партньорство с Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM).

Заради епидемичната обстановка могат да настъпят промени в програмата – както в датите и часовете на събитията, така и във формата (дигитален или на живо). Моля, следете страницата на фестивала за най-актуалната информация.

Софийски фестивал на науката

Category icon
Софийски фестивал на науката
Споделете това