©

Rui Silvestre 

Date
27 септември 2020, неделя -
15:30 до 16:20
Location
зала Научно кафене | за обща публика | вход с безплатни пропуски

Движението в биосферата е като движението при хората – една безспирна мобилност, но с важната уговорка, че животните и растенията се издържат за сметка на местната флора и фауна и често се превръщат в заплаха за биоразнообразието. Хидробиологът Димитрий Дашинов от СУ „Св. Климент Охридски“ проследява пътя на най-странните „окупатори“, нашествениците у нас и българските животни, завладели чужбина. Екологът Мария Качамакова от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН допълва разговора и заедно с Димитрий очертават как трябва да изглежда ефективният граничен контрол при инвазивните организми. 

Заради епидемичната обстановка могат да настъпят промени в програмата – както в датите и часовете на събитията, така и във формата (дигитален или на живо). Моля, следете страницата на фестивала за най-актуалната информация.

Софийски фестивал на науката

Category icon
Софийски фестивал на науката
Споделете това