Date
27 септември 2020, неделя -
16:00 до 16:50
Location
зала Атом | за обща публика | вход с безплатни пропуски

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) към МОН подкрепя финансово проекти на български учени, работещи в университети, научни институти и организации, занимаващи се с научно-изследователска дейност. Проф. дтн Светослав Николов от Института по механика – БАН, ВТУ „Т. Каблешков“ – София и председател на Изпълнителния съвет на ФНИ и проф. дмн Николай Лазаров от Медицински университет – София и зам.-председател на Изпълнителния съвет на ФНИ представят успешни проекти, реализирани с финансовата подкрепа на ФНИ, и научните задачи, по които те работят и как резултатите от тези проекти улесняват живота ни.

Заради епидемичната обстановка могат да настъпят промени в програмата – както в датите и часовете на събитията, така и във формата (дигитален или на живо). Моля, следете страницата на фестивала за най-актуалната информация.

Софийски фестивал на науката

Category icon
Софийски фестивал на науката
Споделете това