©

 Andriyko Podilnyk

Date
16 май 2021, неделя
Location
16:30 и 18:00 | зала „Котангенс“ | за обща публика | вход с билети

В научната работилница на проф. Павлина Долашка ще влезете в обувките на  изследовател и ще изработите козметичен продукт за здравето. Ще използвате отпадъчни продукти – екстракт от охлюв, екстракт от растения и витамини, а след това ще можете да запазите мострите на разработения от вас продукт. Проф. Павлина Долашка и нейният екип от Института по органична химия с Център по фитохимия – БАН години наред разработват продукти за здравето и козметиката на основата на охлювите и изследвани биокомпоненти. Много от тези продукти се прилагат успешно в медицината.

Заради епидемичната обстановка могат да настъпят промени в програмата – както в датите и часовете на събитията, така и във формата (дигитален или на живо). Моля, следете страницата на фестивала за най-актуалната информация.

Софийски фестивал на науката

Category icon
Софийски фестивал на науката
Споделете това