Are you a government ministry or NGO

С Aptis можете лесно да определите езиковата компетентност на вашите служители. Aptis е достатъчно гъвкав, за да се приложи в различни сфери на дейност, като тестът може да се направи от всеки един кандидат, без значение какво е моментното му ниво на английски език. 

  • Ако сте държавна институция или НПО можете да интегрирате Aptis в програмата за развитие на езиковите умения по английски език на екипа си. Можете да приложите Aptis в началото, средата и края на предвидените обучения, за да оцените прогреса на обучаваните.
  • Можете да използвате Aptis като средство за определяне на необходимостта  от бъдещи обучения за различни  целеви групи.
  • Ние можем да адаптираме Aptis според вашите изисквания.

Защо Aptis?

  • Aptis е структуриран така, че да оцени различните езикови умения – четене, писане, говорене и слушане, както и задължителния компонент "Граматика и лексика".
  • Вие избирате да тествате компонентите, които са важни за вашия проект.
  • Aptis може да се направи в удобно за вас време и място, което улеснява процеса на регистрация.
  • С Aptis разграничавате различните нива на езикова компетентност – от А1 до С, като по този начин можете да направите прецизна оценка на кандидати с по-високо и по- ниско ниво на английски език по едно и също време, в рамките на един и същи тест.
  • Тестът може да се направи на таблет, компютър или на хартия.

Външни линкове

Aptis case study: Rwanda Education Board 

Aptis case study: Sri Lanka Bureau of Foreign Employment