What is Aptis
  • Aptis дава надеждни и точни резултати за уменията по английски език във вашата организация. По този начин ще можете да вземате по-добри решения относно наемането на нови служители, развитието на настоящите служители и техните нужди от допълнително обучение. 
  • Aptis е гъвкав и достъпен. С него можете да тествате хората бързо и с минимални разходи.
  • Изпитът позволява да тествате само уменията, които са важни за вашите нужди, и да получите бързи резултати. 

Каква е структурата на теста?

  • Aptis тества граматика, лексика и четирите основни езикови умения (говорене, писане, четене и слушане). Компонентът "Граматика и лексика" е задължителен за всички кандидати, като той може да се комбинира с едно или повече езикови умения по ваш избор.

  • Започва се с по-общи въпроси и нивото на сложност се увеличава постепенно. Всеки компонент на теста оценява езиковите умения според нивата на Общата европейска езикова рамка (CEFR) A1-C

Как да изберете вашия Aptis тест?

Можете да изберете дали да тествате всички езикови умения (говорене, писане, четене и слушане) или само тези, които са важни за вашата компания или институция.

Например ако сте мениджър "Човешки ресурси" и трябва да наемете служители за работа с клиенти, вероятно от първостепенна важност ще бъде да тествате само уменията им за говорене и писане. Ако обаче трябва да определите езиковата компетентност на учителския си състав, тогава ще е необходимо да тествате всичките четири основни езикови умения: говорене, писане, слушане и четене.

Ние можем да ви консултираме в избора на най-подходящия Aptis вариант за вашите цели. 

Независимо дали искате да проверите езиковото ниво с цел подбор на персонал, развитие на кадрите или обучение, Aptis е модерната тестова система, която винаги сте търсели. 

Aptis варианти

Можете да адаптирате съдържанието на тестовете според спецификата на областта, в която работите, за да получите надеждни и точни резултати отговарящи на потребностите ви.

Aptis General

Aptis General е базисен тест, който може да се използва за нуждите на вашата организацията или компания, според спецификата на дейността ви (например бизнес, пътуване, туризъм) и езиковите уменията, които искате да тествате.

Aptis for Teachers

Aptis for Teachers е специално разработен за тези, които работят в образователната сфера, с цел повишаване качеството на преподаване.

Научете повече за Aptis for Teachers.

Aptis for Teens

Aptis for Teens е общ тест по английски език за ученици на възраст между 13 и 17 години. Вариантът е разработен да посрещне нуждите на по-младите в процеса на усъвършенстване на езиковите им умения.

Научете повече за Aptis for Teens.

Външни линкове

Споделете това