woman writing at desk

Стремим се явяването на изпит за сертификат на Кеймбридж да е възможно най-лесно и удобно

Приемаме регистрации на кандидати от цяла България и ще се радваме да проведем изпитни сесии не само в София, но и в други градове, при записване на необходимия минимален брой кандидати. 

Изпитни дати

По-долу ще намерите предстоящите изпитни дати.

За да се регистрирате за избраната от вас изпитна дата, посетете станицата ни Как да се регистрирате.  

Young Learners (YLE)

Изпитни дати

Тестовете YLE включват следните нива: Starters, Movers и Flyers. Те нямат фиксирани изпитни дати. 

  • Ако сте родител и желаете да регистрирате детето си за тест, моля да въведете регистрацията чрез нашата онлайн регистрационна система.  
  • Ако сте представител на училище/ институция и желаете да регистрирате група кандидати за избрана от Вас изпитна дата, моля да се свържете с нас в рамките на до 8 седмици преди тази дата. 

Такси

Тест Вариант Цена (в лева) 
Pre A1 Starters

 

На хартия

160 
A1 Movers 162 
A2 Flyers 164 

A2 Key

Хартиен вариант

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
2 декември 2022 Всички градове 27 октомври 2022

25 ноември до 4 декември 2022

261

11 март 2023 3 февруари 2023 3 до 12 март 2023
8 юни 2023 3 май 2023 2 до 11 юни 2023
11 ноември 2023 6 октомври 2023 3 до 12 ноември 2023
1 декември 2023 27 октомври 2023 24 ноември до 3 декември 2023

Компютърен вариант 

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
19 април 2023 София, Пловдив 4 април 2023 14 до 23 април 2023 261
29 юни 2023 15 юни 2023 23 юни до 2 юли 2023
19 октомври 2023 5 октомври 2023  13 до 22 октомври 2023

A2 Key for Schools

Хартиен вариант

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
26 ноември 2022 Всички градове  17 октомври 2022 19 до 28 ноември 2022 261 
1 април 2023 20 февруари 2023 25 март до 3 април 2023
13 май 2023 29 март 2023 6 до 15 май 2023
10 юни 2023 27 април 2023 3 до 12 юни 2023
15 юли 2023 5 юни 2023 8 до 17 юли 2023
28 октомври 2023 18 септември 2023 21 до 30 октомври 2023
25 ноември 2023 16 октомври 2023 18 до 27 ноември 2023

Компютърен вариант 

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
12 ноември 2022

София, Пловдив

 

 

28 октомври 2022 4 до 13 ноември 2022

261

 

 

5 юни 2023 18 май 2023 2 до 11 юни 2023
9 декември 2023 24 ноември 2023 1 до 10 декември 2023

B1 Preliminary

Хартиен вариант 

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
2 декември 2022 Всички градове 27 октомври 2022

25 ноември до 4 декември

272

11 март 2023 3 февруари 2023 3 до 12 март 2023
8 юни 2023 3 май 2023 2 до 11 юни 2023
11 ноември 2023 6 октомври 2023 3 до 12 ноември 2023
1 декември 2023 27 октомври 2023 24 ноември до 3 декември 2023

Компютърен вариант 

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
26 ноември 2022

 София, Пловдив

   

11 ноември 2022 18 до 27 ноември 2022

272

   

19 април 2023 4 април 2023 14 до 23 април 2023
29 юни 2023 15 юни 2023 23 юни до 2 юли 2023
19 октомври 2023 5 октомври 2023 13 до 22 октомври 

B1 Preliminary for Schools

Хартиен вариант 

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
26 ноември 2022 Всички градове 17 октомври 2022 19 до 28 ноември 2022 272
1 април 2023 20 февруари 2023 25 март до 3 април 2023
13 май 2023 29 март 2023 6 до 15 май 2023
10 юни 2023 27 април 2023 3 до 12 юни 2023
15 юли 2023 5 юни 2023 8 до 17 юли 2023
28 октомври 2023 18 септември 2023 21 до 30 октомври 2023
25 ноември 2023 16 октомври 2023 18 до 27 ноември 2023

 Компютърен вариант  

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
12 ноември 2022

София, Пловдив

 

 

28 октомври 2022 4 до 13 ноември 2022

272

 

 

5 юни 2023 18 май 2023 2 до 11 юни 2023
9 декември 2023 24 ноември 2023 1 до 10 декември 2023

B2 First

Хартиен вариант

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
10 декември 2022 Всички градове 3 ноември 2022 2 до 11 декември 399
4 март 2023 Всички градове  26 януари 2023 24 февруари до 5 март 2023
22 април 2023 София, Пловдив, Варна 14 март 2023 14 до 23 април 2023
13 май 2023 София, Бургас, Пловдив, Варна 5 април 2023 5 до 14 май 2023
6 юни 2023 Бургас, Варна, Велико Търново, Плевен, Пловдив, Русе, Сливен и Стара Загора  28 април 2023 2 до 11 юни 2023
17 юни 2023 София, Пловдив, Варна  10 май 2023 9 до 18 юни 2023
27 юли 2023 Всички градове 23 юни 2023 21 до 30 юли 2023
7 октомври 2023 София, Бургас, Пловдив, Велико Търново, Варна 31 август 2023 29 септември до 8 октомври 2023
9 декември 2023 Всички градове 2 ноември 2023 1 до 10 декември 2023

Компютърен вариант 

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
18 ноември 2022 София и Пловдив 3 ноември 2022 11 до 20 ноември 2022 399
18 февруари 2023 3 февруари 2023 10 до 19 февруари 2023
18 март 2023 2 март 2023 10 до 19 март 2023
4 април 2023 21 март 2023 31 март до 9 април 2023 
20 май 2023 4 май 2023 12 до 21 май 2023 
8 юли 2023 23 юни 2023 30 юни до 9 юли 2023
14 октомври 2023 29 септември 2023 6 до 15 октомври 2023
17 ноември 2023 3 ноември 2023 10 до 19 ноември 2023

B2 First for Schools

Хартиен вариант 

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
12 ноември 2022

Всички градове

 

 

 

 

 

 

6 октомври 2022 4 до 13 ноември 399  
25 март 2023 16 февруари 2023 17 до 26 март 2023
14 май 2023 6 април 2023 5 до 14 май 2023
3 юни 2023 26 април 2023 26 май до 4 юни 2023
24 юни 2023 17 май 2023 16 до 25 юни 2023
23 септември 2023 16 август 2023 15 до 24 септември 2023
18 ноември 2023 12 октомври 2023 10 до 19 ноември 2023

Компютърен вариант 

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
10 декември 2022 София, Пловдив 24 ноември 2022 2 до 11 декември 2022 399
9 март 2023 24 февруари 2023 3 до 12 март 2023
1 юли 2023 16 юни 2023 23 юни до 2 юли 2023
16 декември 2023 29 ноември 2023 8 до 17 декември 2023

C1 Advanced

Хартиен вариант 

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
22 октомври 2022 София, Бургас, Пловдив и Велико Търново 16 септември 2022 14 до 23 октомври 2022 415
12 ноември 2022 София, Стара Загора и Варна  6 октомври 2022 4 до 13 ноември 2022
3 декември 2022 Всички градове 27 октомври 2022 25 ноември до 4 декември 2022
4 февруари 2023 Всички градове 2 януари 2023 27 януари до 5 февруари 2023
11 март 2023 София, Пловдив, Варна 3 февруари 2023 3 до 12 март 2023
22 април 2023 Всички градове 15 март 2023 14 до 23 април 2023
20 май 2023 София, Пловдив, Варна 11 април 2023 12 до 21 май 2023
3 юни 2023 Бургас, Варна, Велико Търново, Плевен, Пловдив, Русе, Сливен, Ямбол, Стара Загора 26 април 2023 26 май до 4 юни 2023
17 юни 2023 София 11 май 2023 9 до 18 юни 2023
8 юли 2023 София, Пловдив, Варна 2 юни 2023 30 юни до 9 юли 2023
28 юли 2023 Всички градове 22 юни 2023 21 до 30 юли 2023
25 август 2023 София, Варна 21 юли 2023 18 до 27 август 2023
9 септември 2023 София, Пловдив, Варна 3 август 2023 1 до 10 септември 2023
21 октомври 2023

София, Бургас, Велико Търново, Пловдив

15 септември 2023 13 до 22 октомври 2023
18 ноември 2023 София, Варна, Стара Загора 12 октомври 2023 10 до 19 ноември 2023
16 декември 2023 Всички градове 9 ноември 2023 8 до 17 декември 2023

Компютърен вариант  

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
29 октомври 2022 София, Пловдив 14 октомври 2022 21 до 30 октомври 415
5 ноември 2022 21 октомври 2022 28 октомври до 06 ноември 415
1 декември 2022 16 ноември 2022 25 ноември до 04 декември 415
21 януари 2023 9 януари 2023 13 до 22 януари 2023  
11 февруари 2023 28 януари 2023 3 до 12 февруари 2023  
10 март 2023 24 февруари 2023 3 до 12 март 2023  
1 април 2023 17 март 2023 24 март до 2 април 2023  
27 май 2023 12 май 2023 19 до 28 май 2023  
24 юни 2023 10 юни 2023 16 до 25 юни 2023  
15 юли 2023 30 юни 2023 7 до 16 юли 2023  
16 септември 2023 1 септември 2023 8 до 17 септември 2023  
28 октомври 2023 13 октомври 2023 20 до 29 октомври 2023  
11 ноември 2023 27 октомври 2023 3 до 12 ноември 2023  
1 декември 2023 17 ноември 2023 24 ноември до 3 декември 2023  

C2 Proficiency

Хартиен вариант 

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
26 ноември 2022 Всички градове 20 октомври 2022 18 до 27 ноември 2022

427

 

 

4 март 2023 26 януари 2023 24 февруари до 5 март 2023
9 юни 2023 3 май 2023 2 до 11 юни 2023
2 декември 2023 26 октомври 2023 24 ноември до 3 декември 2023

Компютърен вариант

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
12 ноември 2022 София, Пловдив 28 октомври 2022 4 до 13 ноември 2022 427
25 февруари 2023 10 февруари 2023 17 до 26 февруари 2023
8 юли 2023 23 юни 2023 30 юни до 9 юли 2023
18 ноември 2023 3 ноември 2023 10 до 19 ноември 2023

B1 Business Preliminary

Хартиен вариант 

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
21 април 2023

Всички градове

14 март 2023 14 до 23 април 2023

278

23 септември 2023 17 август 2023 15 до 24 септември 2023

Компютърен вариант

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
17 февруари 2023

София, Пловдив

2 февруари 2023 10 до 19 февруари 2023

278

B2 Business Vantage

Хартиен вариант 

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
27 май 2023

Всички градове

19 април 2023 19 до 28 май 2023

 418

Компютърен вариант 

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
17 февруари 2023

София, Пловдив

2 февруари 2023 10 до 19 февруари 2023

 418

C1 Business Higher

Хартиен вариант

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
19 ноември 2022

Всички градове

 

14 октомври 2022 11 до 20 ноември 2022

429

20 май 2023 12 април 2023 12 до 21 май 2023
18 ноември 2023 12 октомври 2023 10 до 19 ноември 2023

Компютърен вариант

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
23 март 2023

София, Пловдив

8 март 2023 17 до 26 март 2023

 429

Teaching Knowledge Test (TKT)

Изпитни дати

  • Изпитни дати за TKT се предлагат веднъж месечно. 
  • Свържете се с нас поне 8 седмици преди избраната от вас изпитна дата.
  • Минималното изискване за организиране на изпитна сесия е 10 регистрирани кандидати за всяка комбинация от TKT модули. 

Цени

Вариант на изпита Цена (в лева)
На хартия 105

Допълнителна информация

Ако имате нужда от допълнителна информация, моля свържете се с нас. 

Всички предстоящи изпитни дати можете да намерите и в онлайн регистрационната ни система

Вижте още

Споделете това