woman writing at desk

Стремим се явяването на изпит за сертификат на Кеймбридж да е възможно най-лесно и удобно

Приемаме регистрации на кандидати от цяла България и ще се радваме да проведем изпитни сесии не само в София, но и в други градове, при записване на необходимия минимален брой кандидати. Можете да откриете повече информация за регистрация за Кеймбридж изпити, включително блок регистрации за институции и училища на нашата страница Как да се регистрирате

Изпитни дати

По-долу ще намерите предстоящите изпитни дати. 

Young Learners (YLE)

Изпитни дати

Тестовете YLE включват следните нива: Starters, Movers и Flyers. Те нямат фиксирани изпитни дати. 

  • Ако сте родител и желаете да регистрирате детето си за тест, моля да въведете регистрацията чрез нашата онлайн регистрационна система.  
  • Ако сте представител на училище/ институция и желаете да регистрирате група кандидати за избрана от Вас изпитна дата, моля да се свържете с нас в рамките на до 8 седмици преди тази дата. 

Такси

Тест Вариант Цена (в лева) 
Pre A1 Starters

 

На хартия

169
A1 Movers 171
A2 Flyers 173

A2 Key

Хартиен вариант

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
1 декември 2023 Всички градове 27 октомври 2023 24 ноември до 3 декември 2023 275
9 март 2024 02 февруари 2024 01 март до 10 март
6 юни 2024 01 май 2024 31 май до 09 юни
5 декември 2024 31 октомври 2024 29 ноември до 08 декември

Компютърен вариант 

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
17 април 2024 София и Пловдив 4 април 2024  12 април до 21 април  275
22 май 2024 10 май 2024 17 май  до 26 май
16 октомври 2024 3 октомври 2024 11 октомври до 20 октомври

A2 Key for Schools

Хартиен вариант

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
25 ноември 2023 Всички градове  16 октомври 2023 18 до 27 ноември 2023 275
30 март 2024 20 февруари 2024 23 март до 01 април
11 май 2024 1 април 2024 04 май до 13 май
8 юни 2024 25 април 2024 01 юни до 10 юни
13 юли 2024 4 юни 2024 06 юли до 15 юли
26 октомври 2024 17 септември 2024 19 октомври до 28 октомври
23 ноември 2024 15 октомври 2024 16 ноември до 25 ноември

Компютърен вариант 

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
9 декември 2023 София, Пловдив 24 ноември 2023 1 до 10 декември 2023 275
13 март 2024 28 февруари 2024 08 март до 17 март
13 юни 2024 30 май 2024 от 07 до 16 юни
18 септември 2024 4 септември 2024 от 13 до 22 септември
30 ноември 2024 16 ноември 2024 22 ноември до 01 декември

B1 Preliminary

Хартиен вариант 

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
1 декември 2023 Всички градове 27 октомври 2023 24 ноември до 3 декември 2023 286
9 март 2024 02 февруари 2024 01 март до 10 март
6 юни 2024 01 май 2024 31 май до 09 юни
5 декември 2024 31 октомври 2024 29 ноември до 08 декември

Компютърен вариант 

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
17 април 2024 София и Пловдив 4 април 2024  12 април до 21 април  286
22 май 2024 10 май 2024 17 май  до 26 май
16 октомври 2024 3 октомври 2024 11 октомври до 20 октомври

B1 Preliminary for Schools

Хартиен вариант 

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
25 ноември 2023 Всички градове  16 октомври 2023 18 до 27 ноември 2023 286
30 март 2024 20 февруари 2024 23 март до 01 април
11 май 2024 1 април 2024 04 май до 13 май
8 юни 2024 25 април 2024 01 юни до 10 юни
13 юли 2024 4 юни 2024 06 юли до 15 юли
26 октомври 2024 17 септември 2024 19 октомври до 28 октомври
23 ноември 2024 15 октомври 2024 16 ноември до 25 ноември

 Компютърен вариант  

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
9 декември 2023 София, Пловдив 24 ноември 2023 1 до 10 декември 2023 286
13 март 2024 28 февруари 2024 08 март до 17 март
13 юни 2024 30 май 2024 от 07 до 16 юни
18 септември 2024 4 септември 2024 от 13 до 22 септември
30 ноември 2024 16 ноември 2024 22 ноември до 01 декември

B2 First

Хартиен вариант

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
9 декември 2023 Всички градове  2 ноември 2023 1 до 10 декември 2023 420 
 2 март 2024  26 януари 2024  23 февруари до 03 март
20 април 2024 София, Пловдив и Варна 13 март 2024 12 април до 21 април
18 май 2024 София, Бургас, Пловдив и Варна 11 април 2024  10 май до 19 май
4 юни 2024 Бургас, Варна, Велико Търново, Плевен, Пловдив, Русе, Сливен и Стара Загора 25 април 2024 31 май до 09 юни
15 юни 2024 София, Пловдив и Варна 9 май 2024  07 юни до 16 юни
25 юли 2024 Всички градове 21 юни 2024 19 юли до 28 юли
5 октомври 2024 София, Бургас, Пловдив, Велико Търново и Варна 30 август 2024 27 септември до 06 октомври
14 декември 2024 Всички градове 7 ноември 2024 6 декември до 15 декември

Компютърен вариант 

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
17 ноември 2023 София и Пловдив 3 ноември 2023 10 до 19 ноември 2023 420
13 януари 2024 2 януари 2024  05 януари до 14 януари
24 февруари 2024 09 февруари 2024 16 февруари до 25 февруари
16 март 2024 2 март 2024 8 март до 17 март
9 април 2024 27 март 2024 5 април до 14 април
6 юли 2024 24 юни 2024 28 юни до 07 юли
19 октомври 2024 6 октомври 2024  11 октомври до 20 октомври
22 ноември 2024 9 ноември 2024  15 ноември до 24 ноември

B2 First for Schools

Хартиен вариант 

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
18 ноември 2023 Всички градове 12 октомври 2023 10 до 19 ноември 2023 420
9 март 2024 2 февруари 2024 1 март до 10 март
11 май 2024 4 април 2024  3 май до 12 май
1 юни 2024 25 април 2024 24 май до 02 юни
22 юни 2024 16 май 2024 14 юни до 23 юни
16 ноември 2024 11 октомври 2024 08 ноември до 17 ноември

Компютърен вариант 

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
16 декември 2023 София, Пловдив 29 ноември 2023 8 до 17 декември 2023 420
17 април 2024 3 април 2024  12 април до 21 април
29 юни 2024 15 юни 2024 21 юни до 30 юни
28 септември 2024 14 септември 2024 от 20 до 29 септември
14 декември 2024 30 ноември 2024 6 декември до 15 декември

C1 Advanced

Хартиен вариант 

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
18 ноември 2023 София, Варна, Стара Загора 12 октомври 2023 10 до 19 ноември 2023 435
16 декември 2023 Всички градове 9 ноември 2023 8 до 17 декември 2023
3 февруари 2024 2 януари 2024 26 януари до 04 февруари
16 март 2024 София, Пловдив и Варна 8 февруари 2024 8 март до 17 март
20 април 2024 Всички градове 13 март 2024 12 април до 21 април
18 май 2024 София, Пловдив и Варна 11 април 2024 10 май до 19 май
1 юни 2024  Бургас, Варна, Велико Търново, Плевен, Пловдив, Русе, Сливен, Ямбол и Стара Загора  25 април 2024 24 май до 2 юни
15 юни 2024 София 9 май 2024 7 юни до 16 юни
6 юли 2024 София, Пловдив и Варна 31 май 2024 28 юни до 7 юли
26 юли 2024 Всички градове 21 юни 2024 19 юли до 28 юли
23 август 2024 София и Варна 19 юли 2024 16 август до 25 август
7 септември 2024 София, Пловдив и Варна 1 август 2024 30 август до 8 септември
19 октомври 2024 София, Бургас, Велико Търново и Пловдив 13 септември 2024 11 октомври до 20 октомври
16 ноември 2024 София, Варна и Стара Загора 11 октомври 2024 8 ноември до 17 ноември
7 декември 2024 Всички градове 1 ноември 2024 29 ноември до 8 декември

Компютърен вариант  

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
11 ноември 2023 София, Пловдив 27 октомври 2023 3 до 12 ноември 2023 435
1 декември 2023 17 ноември 2023 24 ноември до 3 декември 2023
20 януари 2024 8 януари 2024 12 януари до 21 януари
8 март 2024 23 февруари 2024 01 март до 10 март
6 април 2024 23 март 2024 29 март до 07 април
16 май 2024 2 май 2024 19 май до 28 май
22 юни 2024 8 юни 2024 14 юни до 23 юни
13 юли 2024 30 юни 2024  5 юли до 14 юли
14 септември 2024 31 август 2024 6 септември до 15 септември
26 октомври 2024 12 октомври 2024 18 октомври до 27 октомври
9 ноември 2024 26 октомври 2024 1 ноември до 10 ноември
29 ноември 2024 16 ноември 2024  22 ноември до 1 декември

C2 Proficiency

Хартиен вариант 

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
2 декември 2023 Всички градове 26 октомври 2023 24 ноември до 3 декември 2023 452
2 март 2024 26 януари 2024 23 февруари до 03 март
7 юни 2024 28 април 2024 31 май до 09 юни
30 ноември 2024 25 октомври 2024 22 ноември до 01 декември

Компютърен вариант

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
18 ноември 2023 София, Пловдив 3 ноември 2023 10 до 19 ноември 2023 452
17 май 2024 2 май 2024 10 май до 19 май
6 юли 2024 22 юни 2024 28 юни до 07 юли
16 ноември 2024 02 ноември 2024 08 ноември до 17 ноември

C1 Business Higher

Хартиен вариант

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
18 ноември 2023 Всички градове 12 октомври 2023 10 до 19 ноември 2023 455

Teaching Knowledge Test (TKT)

Изпитни дати

  • Изпитни дати за TKT се предлагат веднъж месечно. 
  • Свържете се с нас поне 8 седмици преди избраната от вас изпитна дата.
  • Минималното изискване за организиране на изпитна сесия е 10 регистрирани кандидати за всяка комбинация от TKT модули. 

Цени

Вариант на изпита Цена (в лева)
На хартия 135

Допълнителна информация

Ако имате нужда от допълнителна информация, моля свържете се с нас. 

Всички предстоящи изпитни дати можете да намерите и в онлайн регистрационната ни система

Вижте още

Споделете това