Стремим се явяването на изпит за сертификат на Кеймбридж да е възможно най-лесно и удобно

Приемаме регистрации на кандидати от цяла България и ще се радваме да проведем изпитни сесии не само в София, но и в други градове, при записване на необходимия минимален брой кандидати. 

Изпитни дати

По-долу ще намерите предстоящите изпитни дати.

За да се регистрирате за избраната от вас изпитна дата, посетете станицата ни Как да се регистрирате.  

Young Learners (YLE)

Изпитни дати

Тестовете YLE включват следните нива: Starters, Movers и Flyers. Те нямат фиксирани изпитни дати. 

  • Ако сте родител и желаете да регистрирате детето си за тест, моля да въведете регистрацията чрез нашата онлайн регистрационна система.  
  • Ако сте представител на училище/ институция и желаете да регистрирате група кандидати за избрана от Вас изпитна дата, моля да се свържете с нас в рамките на до 8 седмици преди тази дата. 

Такси

Тест Вариант Цена (в лева) 2020 г.
Pre A1 Starters

 

На хартия

155
A1 Movers 157
A2 Flyers 159

A2 Key

Хартиен вариант

Изпитна дата Място на провеждане Краем срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
21 юли

София, Бургас и Пловдив

16 юни 2020 17 до 26 юли 2020

 

 

255

10 октомври 2020

 

Всички градове

2 септември 2020 20 до 29 март 2020
4 декември 2020  27 октомври 2020 27 ноември до 6 деквмври 2020

Компютърен вариант 

Изпитна дата Място на провеждане Краем срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
2 юли 2020 

София, Пловдив

15 юни 2020 26 юни до 5 юли 2020

255

A2 Key for Schools

ХАРТИЕН ВАРИАНТ

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
16 май 2020

 

Всички градове

 

6 април 2020 8 до 17 май 2020  
6 юни 2020

Всички градове

22 април 2020 29 май до 7 юни 2020 255
25 юли 2020

София, Пловдив, Бургас и Варна

18 юни 2020 17 до 26 юли 2020  
21 ноември 2020

Всички градове

12 октомври 2020 13 до 22 ноември 2020  

КОМПЮТЪРЕН ВАРИАНТ

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
18 юни 2020

 

София, Пловдив

1 юни 2020 12 до 21 юни 2020

 

255

14 ноември 2020 28 октомври 2020 6 до 15 ноември 2020

B1 Preliminary

ХАРТИЕН ВАРИАНТ

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
21 юли 2020 София, Бургас и Пловдив

16 юни 2020

 17 до 26 юли 2020  265
10 октомври 2020 Всички градове

2 септември 2020

2 до 11 октомври 2020
4 декември 2020

27 октомври 2020

27 ноември до 6 декември 2020

КОМПЮТЪРЕН ВАРИАНТ 

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
2 юли 2020

София, Пловдив

15 юни 2020 26 юни до 5 юли 2020

265

B1 Preliminary for Schools

ХАРТИЕН ВАРИАНТ

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
16 май 2020

Всички градове

 

6 април 2020 8 до 17 май 2020

 

 

265

 

6 юни 2020 22 април 2020 29 май до 7 юни 2020
25 юли 2020

София, Пловдив, Бургас и Варна

18 юни 2020 17 до 26 юли 2020
21 ноември 2020

Всички градове

12 октомври 2020 13 до 22 ноември 2020

КОМПЮТЪРЕН ВАРИАНТ 

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
18 юни 2020

 

София, Пловдив

1 юни 2020 12 до 21 юни 2020

 

265

14 ноември 2020 28 октомври 2020 6 до 15 ноември 2020

B2 First

ХАРТИЕН ВАРИАНТ

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
16 май 2020 София, Пловдив, Варна 6 април 2020 8 до 17 май 2020

 

 

 

391

 

 

9 юни 2020 Бургас, Плевен, Пловдив, Русе, Сливен, Стара Загора, Варна, Велико Търново  29 април 2020 5 до 14 юни 2020
20 юни 2020 София, Бургас, Пловдив, Варна  11 май 2020 12 до 21 юни 2020
30 юли 2020 Всички градове 24 юни 2020 24 юли до 2 август 2020
10 октомври 2020 София, Бургас, Пловдив и Велико Търново  1 септември 2020 2 до 11 октомври 2020
12 декември 2020 Всички градове 27 октомври 2020 4 до 13 декември 2020

КОМПЮТЪРЕН ВАРИАНТ

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
23 май 2020 

София

8 май 2020  15 до 24 май 2020  391
13 юни 2020

 София, Пловдив

 

29 май 2020   5 до 14 юни 2020
25 септември 2020 8 септември 2020 18 до 27 септември 2020
28 ноември 2020 11 ноември 2020 20 до 29 ноември 2020

B2 First for Schools

ХАРТИЕН ВАРИАНТ

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
6 юни 2020

Всички градове

27 април 2020 29 май до 7 юни 2020  391 
27 юни 2020

София, Бургас, Варна и Пловдив

21 май 2020  19 до 28 юни 2020
25 юли 2020

София, Пловдив и Варна

18 юни 2020  17 до 26 юли 2020
14 ноември 2020

Всички градове

 

6 октомври 2020 6 до 15 ноември 2020

КОМПЮТЪРЕН ВАРИАНТ

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
12 декември 2020

София, Пловдив

25 ноември 2020 4 до 13 декември 2020

391

C1 Advanced

ХАРТИЕН ВАРИАНТ

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
30 май 2020 Бургас, Плевен, Пловдив, Русе, Сливен, Стара Загора, Варна и Велико Търново  21 април 2020  22 до 31 май 2020

 

 

 

 

 

407

20 юни 2020 София 11 май 2020 12 до 21 юни 2020
11 юли 2020 Всички градове 4 юни 2020  3 до 12 юли 2020
31 юли 2020 24 юни 2020 24 юли до 2 август 2020
28 август 2020 София, Варна 23 юли 2020 21 до 30 август 2020
12 септември 2020 София, Пловдив и Варна 4 август 2020 4 до 13 септември 2020
17 октомври 2020 София, Бургас, Велико Търново 9 септември 2020 9 до 18 октомври 2020
21 ноември 2020 София, Стара Загора, Варна 13 октомври 2020 13 до 22 ноември 2020
5 декември 2020 Всички градове 28 октомври 2020 27 ноември до 6 декември 2020

КОМПЮТЪРЕН ВАРИАНТ 

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
23 май 2020

София

8 май 2020  15 до 24 май 2020  407
27 юни 2020

София, Пловдив

 

 

 

 

11 юни 2020 19 до 28 юни 2020
18 юли 2020 2 юли 2020 10 до 19 юли 2020
19 септември 2020 3 септември 2020 11 до 20 септември 2020
7 ноември 2020 22 октомври 2020 30 октомври до 8 ноември 2020
3 декември 2020 17 ноември 2020 27 ноември до 6 декември 2020

C2 Proficiency

ХАРТИЕН ВАРИАНТ

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
12 юни 2020 Всички градове 5 май 2020 5 до 14 юни 2020

418

 

28 ноември 2020 14 октомври 2020 20 до 29 ноември 2020

КОМПЮТЪРЕН ВАРИАНТ

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
11 юли 2020 Sofia, Plovdiv 25 юни 2020 3 до 12 юли 2020

 

418

21 ноември 2020 5 ноември 2020 13 до 22 ноември 2020

B1 Business Preliminary

ХАРТИЕН ВАРИАНТ

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
12 септември 2020

Всички градове

3 август 2020 4 до 13 септември 2020

267 

B2 Business Vantage

ХАРТИЕН ВАРИАНТ 

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
11 септември 2020

Всички градове

4 август 2020 4 до 13 септември 2020

402

C1 Business Higher

ХАРТИЕН ВАРИАНТ

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
23 май 2020

 

Всички градове

9 април 2020 15 дo 24 май 2020

 

412

21 ноември 20120 13 октомври 2020 13 до 22 ноември 2020

Teaching Knowledge Test (TKT)

Изпитни дати

  • Изпитни дати за TKT се предлагат веднъж месечно. 
  • Свържете се с нас поне 8 седмици преди избраната от вас изпитна дата.
  • Минималното изискване за организиране на изпитна сесия е 10 регистрирани кандидати за всяка комбинация от TKT модули. 

Цени

Вариант на изпита Цена (в лева)
На хартия 100

Допълнителна информация

Ако имате нужда от допълнителна информация, моля свържете се с нас. 

Всички предстоящи изпитни дати можете да намерите и в онлайн регистрационната ни система

Вижте още