woman writing at desk

Стремим се явяването на изпит за сертификат на Кеймбридж да е възможно най-лесно и удобно

Приемаме регистрации на кандидати от цяла България и ще се радваме да проведем изпитни сесии не само в София, но и в други градове, при записване на необходимия минимален брой кандидати. 

Изпитни дати

По-долу ще намерите предстоящите изпитни дати.

За да се регистрирате за избраната от вас изпитна дата, посетете станицата ни Как да се регистрирате.  

Young Learners (YLE)

Изпитни дати

Тестовете YLE включват следните нива: Starters, Movers и Flyers. Те нямат фиксирани изпитни дати. 

  • Ако сте родител и желаете да регистрирате детето си за тест, моля да въведете регистрацията чрез нашата онлайн регистрационна система.  
  • Ако сте представител на училище/ институция и желаете да регистрирате група кандидати за избрана от Вас изпитна дата, моля да се свържете с нас в рамките на до 8 седмици преди тази дата. 

Такси

Тест Вариант Цена (в лева) 2021 г.
Pre A1 Starters

 

На хартия

155
A1 Movers 157
A2 Flyers 159

A2 Key

Хартиен вариант

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
20 февруари 2021 Всички градове 11 януари 2021

12 до 21 февруари 2021

255
8 май 2021 18 март 2021  30 април до 9 май 2021
3 юни 2021 19 април 2021

28 май до 6 юни 2021

9 октомври 2021 23 август 2021

1 до 10 октомври 2021

3 декември 2021 18 октомври 2021

26 ноември до 5 декември 2021

Компютърен вариант 

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
24 март 2021

София, Пловдив 

 

9 март 2021 19 до 28 март 2021

255

 

 

1 юли 2021 16 юни 2021 25 юни до 4 юли 2021
27 ноември 2021 11 ноември 2021 19 до 28 ноември 2021

A2 Key for Schools

ХАРТИЕН ВАРИАНТ

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
17 април 2021

 

Всички градове 

 

8 март 2021 9 до 18 април 2021

 

255

 

 

15 май 2021 1 април 2021 7 до 16 май 2021
5 юни 2021 15 април 2021 28 май до 6 юни 2021
24 юли 2021 10 юни 2021 16 до 25 юли 2021
27 ноември 2021 14 октомври 2021 19 до 28 ноември 2021

КОМПЮТЪРЕН ВАРИАНТ

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
17 юни 2021

 

София, Пловдив

2 юни 2021 11 до 20 юни 2021

 

255

13 ноември 2021 28 октомври 2021 5 до 14 ноември 2021

B1 Preliminary

ХАРТИЕН ВАРИАНТ

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
20 февруари 2021 Всички градове 11 януари 2021

12 до 21 февруари 2021

265
8 май 2021 18 март 2021  30 април до 9 май 2021
3 юни 2021 19 април 2021

28 май до 6 юни 2021

9 октомври 2021 23 август 2021

1 до 10 октомври 2021

3 декември 2021 18 октомври 2021

26 ноември до 5 декември 2021

КОМПЮТЪРЕН ВАРИАНТ 

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
24 март 2021

София, Пловдив 

 

9 март 2021 19 до 28 март 2021

265

 

 

1 юли 2021 16 юни 2021 25 юни до 4 юли 2021
27 ноември 2021 11 ноември 2021 19 до 28 ноември 2021

B1 Preliminary for Schools

ХАРТИЕН ВАРИАНТ

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
17 април 2021

 

Всички градове 

 

8 март 2021 9 до 18 април 2021

 

265

 

 

15 май 2021 1 април 2021 7 до 16 май 2021
5 юни 2021 15 април 2021 28 майд до 6 юни 2021
24 юли 2021 10 юни 2021 16 до 25 юли 2021
27 ноември 2021 14 октомври 2021 19 до 28 ноември 2021

КОМПЮТЪРЕН ВАРИАНТ 

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
17 юни 2021

 

София, Пловдив

2 юни 2021 11 до 20 юни 2021

 

265

13 ноември 2021 28 октомври 2021 5 до 14 ноември 2021

B2 First

ХАРТИЕН ВАРИАНТ

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
6 март 2021 Всички градове 22 януари 2021 26 февруари до 7 март 2021    

391 

   

15 май 2021 София, Пловдив и Варна  1 април 2021 7 до 16 май 2021
8 юни  2021 Бургас, Плевен, Пловдив, Русе, Сливен, Стара Загора, Варна и Велико Търново  27 април 2021 4 до 13 юни 2021
19 юни 2021 София, Бургас, Пловдив и Варна 27 април 2021 11 до 20 юни 2021
29 юли 2021 Всички градове 10 юни 2021 23 юли до 1 август 2021
9 октомври 2021 София, Бургас, Пловдив, Варна и Велико Търново  23 август 2021 1 до 10 октомври 2021
11 декември 2021 Всички градове 29 октомври 2021 3 до 12 декември 2021

КОМПЮТЪРЕН ВАРИАНТ

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
20 февруари 2021

София и Пловдив

      

4 февруари 2021 12 до 21 февруари 2021  

 

391

 

20 март 2021 4 март 2021 12 до 21 март 2021
13 април 2021 25 март 2021 9 до 18 април 2021
10 юли 2021 25 юни 2021 2 до 11 юли 2021
24 септември 2021 9 септември 2021 17 до 26 септември 2021
16 октомври 2021 30 септември 2021 8 до 17 октомври 2021
19 ноември 2021 4 ноември 2021 12 до 21 ноември 2021

 

 

B2 First for Schools

ХАРТИЕН ВАРИАНТ

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
20 март 2021

Всички градове 

 

 

8 февруари 2021 12 до 21 март 2021  

391

  

8 май 2021 18 март 2021 30 април до 9 май 2021
5 юни 2021 19 април 2021 28 май до 6 юни 2021
26 юни 2021 13 май 2021 18 до 27 юни 2021
13 ноември 2021 1 октомври 2021 5 до 14 ноември 2021

КОМПЮТЪРЕН ВАРИАНТ

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
3 юли 2021

София и Пловдив

 

 

17 юни 2021 25 юни до 4 юли 2021

391

 

11 декември 2021 29 ноември 2021 3 до 12 декември 2021

C1 Advanced

ХАРТИЕН ВАРИАНТ

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
6 февруари 2021 Всички градове 4 януари 2021 29 януари до 7 февруари 2021

 

 

407

 

 

 

 

 

 

13 март 2021 София, Пловдив и Варна 4 февруари 2021 5 до 14 март 2021
17 април 2021 Всички градове 9 март 2021 9 до 18 април 2021
8 май 2021 София, Пловдив и Варна  1 април 2021 30 април до 9 май 2021
29 май 2021 Бургас, Плевен, Пловдив, Русе, Сливен, Стара Загора, Варна и Велико Търново  20 април 2021 21 до 30 май 2021
19 юни 2021 София 12 май 2021 11 до 20 юни 2021
10 юли 2021 София, Пловдив и Варна 2 юни 2021 2 до 11 юли 2021
30 юли 2021 Всички градове 24 юни 2021 23 юли до 1 август 2021
27 август 2021 София и Варна 22 юли 2021 20 до 29 август 2021
11 септември 2021 София, Пловдив и Варна 4 август 2021 3 до 12 септември 2021
16 октомври 2021 София, Бургас, Пловдив и Велико Търново 9 септември 2021 8 до 17 октомври 2021 
13 ноември 2021 София, Стара Загора и Варна  7 октомври 2021 5 до 14 ноември 2021
4 декември 2021 Всички градове 27 октомври 2021 26 ноември до 5 декември 2021

КОМПЮТЪРЕН ВАРИАНТ 

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
16 януари 2021

 

 София и Пловдив

4 януари 2021 8 до 17 януари 2021

 

407

13 февруари 2021 29 януари 2021 5 до 14 февруари 2021
12 март 2021 23 февруари 2021 5 до 14 март 2021
10 април 2021 25 март 2021 2 до 11 април 2021
12 юни 2021 27 май 2021 4 до 13 юни 2021
26 юни 2021 11 юни 2021 18 до 27 юни 2021
17 юли 2021 1 юли 2021 9 до 18 юли 2021
18 септември 2021 2 септември 2021 10 до 19 септември 2021
23 октомври 2021 8 октомври 2021 15 до 24 октомври 2021
6 ноември 2021 21 октомври 2021 29 октомври до 7 ноември 2021
2 декември 2021 17 ноември 2021 26 ноември до 5 декември 2021

 

 

C2 Proficiency

ХАРТИЕН ВАРИАНТ

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
6 март 2021 Всички градове 28 януари 2021 26 февруари до 7 март 2021

418

 

15 май 2021 7 април 2021 7 до 16 май 2021
11 юни 2021 5 май 2021 4 до 13 юни 2021
27 ноември 2021 21 октомври 2021 19 до 28 ноември 2021

КОМПЮТЪРЕН ВАРИАНТ

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
27 февруари 2021 София и Пловдив 15 февруари 2021 19 до 28 февруари 2021

 

418

10 юли 2021 24 юни 2021 2 до 11 юли 2021
13 ноември 2021 28 октомври 2021 5 до 14 ноември 2021

 

 

B1 Business Preliminary

ХАРТИЕН ВАРИАНТ

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
10 март 2021

Всички градове

 

4 февруари 2021 5 до 14 март 2021

267

25 септември 2021 18 август 2021 17 до 26 септември 2021 271

КОМПЮТЪРЕН ВАРИАНТ

Exam Date

Location

Registration deadline

Speaking test period

Price (BGN)

19 февруари 2021

София и Пловдив

4 февруари 2021

14 до 23 февруари 2021

267

B2 Business Vantage

ХАРТИЕН ВАРИАНТ 

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
6 март 2021

Всички градове

 

28 януари 2021 26 февруари до 7 март 2021

402 

24 септември 2021 18 август 2021 17 до 26 септември 2021 407

КОМПЮТЪРЕН ВАРИАНТ

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
19 февруари 2021

София и Пловдив

4 февруари 2021 14 до 23 феврури 2021

402

C1 Business Higher

ХАРТИЕН ВАРИАНТ

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
22 май 2021

 

Всички градове

14 април 2021 14 до 23 май 2021

 412

20 ноември  2021 14 октомври 2021

12 до 21 ноември 2021

417

КОМПЮТЪРЕН ВАРИАНТ

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
18 март 2021

София и Пловдив

4 март 2021 13 до 22 март 2021

412

Teaching Knowledge Test (TKT)

Изпитни дати

  • Изпитни дати за TKT се предлагат веднъж месечно. 
  • Свържете се с нас поне 8 седмици преди избраната от вас изпитна дата.
  • Минималното изискване за организиране на изпитна сесия е 10 регистрирани кандидати за всяка комбинация от TKT модули. 

Цени

Вариант на изпита Цена (в лева)
На хартия 100

Допълнителна информация

Ако имате нужда от допълнителна информация, моля свържете се с нас. 

Всички предстоящи изпитни дати можете да намерите и в онлайн регистрационната ни система

Вижте още