woman writing at desk

Covid-19: вижте актуална информация за провеждането на изпити тук

 

Стремим се явяването на изпит за сертификат на Кеймбридж да е възможно най-лесно и удобно

Приемаме регистрации на кандидати от цяла България и ще се радваме да проведем изпитни сесии не само в София, но и в други градове, при записване на необходимия минимален брой кандидати. 

Изпитни дати

По-долу ще намерите предстоящите изпитни дати.

За да се регистрирате за избраната от вас изпитна дата, посетете станицата ни Как да се регистрирате.  

Young Learners (YLE)

Изпитни дати

Тестовете YLE включват следните нива: Starters, Movers и Flyers. Те нямат фиксирани изпитни дати. 

  • Ако сте родител и желаете да регистрирате детето си за тест, моля да въведете регистрацията чрез нашата онлайн регистрационна система.  
  • Ако сте представител на училище/ институция и желаете да регистрирате група кандидати за избрана от Вас изпитна дата, моля да се свържете с нас в рамките на до 8 седмици преди тази дата. 

Такси

Тест Вариант Цена (в лева) 2022 г.
Pre A1 Starters

 

На хартия

155 (160 от 1 септември 2022)
A1 Movers 157 (162 от септември)
A2 Flyers 159 (164 от септември)

A2 Key

Хартиен вариант

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
8 октомври 2022 Всички градове    1 септември 2022 30 септември до 9 октомври 261
2 декември 2022 27 октомври 2022

25 ноември до 4 декември

Компютърен вариант 

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
26 ноември 2022

 София, Пловдив

11 ноември 2022 18 до 27 ноември 2022

 261

A2 Key for Schools

ХАРТИЕН ВАРИАНТ

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
16 юли 2022

Всички градове 

 

6 юни 2022 9 до 18 юли

255

 

 

19 до 28 ноември 261
26 ноември 2022 17 октомври 2022

КОМПЮТЪРЕН ВАРИАНТ

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
12 ноември 2022

София, Пловдив

28 октомври 2022 4 до 13 ноември

 261

B1 Preliminary

ХАРТИЕН ВАРИАНТ

 

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
8 октомври 2022 Всички градове     1 септември 2022

 30 септември до 9 октомври

272
2 декември 2022 27 октомври 2022

25 ноември до 4 декември

КОМПЮТЪРЕН ВАРИАНТ 

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
26 ноември 2022

 София, Пловдив

11 ноември 2022 18 до 27 ноември 2022

 272

B1 Preliminary for Schools

ХАРТИЕН ВАРИАНТ

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
16 юли 2022

Всички градове 

 

6 юни 2022 9 до 18 юли

265

26 ноември 2022 17 октомври 2022 19 до 28 ноември 272

 

КОМПЮТЪРЕН ВАРИАНТ 

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
12 ноември 2022

София, Пловдив

28 октомври 2022 4 до 13 ноември

272

B2 First

ХАРТИЕН ВАРИАНТ

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
28 юли 2022 Всички градове 23 юни 2022 22 до 31 юли 391
   
8 октомври 2022 София, Бургас, Пловдив, Варна и Велико Търново  1 септември 2022 30 септември до 9 октомври 399
10 декември 2022 Всички градове 3 ноември 2022 2 до 11 декември

КОМПЮТЪРЕН ВАРИАНТ

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
9 юли 2022

София и Пловдив

      

23 юни 2022 1 до 10 юли 391
23 септември 2022 9 септември 2022 16 до 25 септември 399
15 октомври 2022 29 септември 2022 7 до 16 октомври
18 ноември 2022 3 ноември 2022 11 до 20 ноември

B2 First for Schools

ХАРТИЕН ВАРИАНТ

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
12 ноември 2022

Всички градове

6 октомври 2022 4 до 13 ноември 399  

КОМПЮТЪРЕН ВАРИАНТ

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
2 юли 2022

София и Пловдив

 

 

16 юни 2022 24 юни до 3 юли

391 

10 декември 2022 24 ноември 2022 2 до 11 декември 399

C1 Advanced

ХАРТИЕН ВАРИАНТ

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
9 юли 2022 София, Пловдив и Варна 2 юни 2022 1 до 10 юли 407
29 юли 2022 Всички градове 23 юни 2022 22 до 31 юли 407
26 август 2022 София и Варна 21 юли 2022 19 до 28 август 407
10 септември 2022 София, Пловдив и Варна 3 август 2022 2 до 11 септември 415
22 октомври 2022 София, Бургас, Пловдив и Велико Търново 16 септември 2022 14 до 23 октомври 415
12 ноември 2022 София, Стара Загора и Варна  6 октомври 2022 4 до 13 ноември 415
3 декември 2022 Всички градове 27 октомври 2022 25 ноември до 4 декември 415

КОМПЮТЪРЕН ВАРИАНТ 

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
25 юни 2022

София и Пловдив

9 юни 2022

17 юни до 26 юни

407

16 юли 2022 30 юни 2022 8 до 17 юли 407
17 септември 2022 2 септември 2022 9 до 18 септември 415
29 октомври 2022 14 октомври 2022 21 до 30 октомври 415
5 ноември 2022 21 октомври 2022 28 октомври до 06 ноември 415
1 декември 2022 16 ноември 2022 25 ноември до 04 декември 415

 

 

C2 Proficiency

ХАРТИЕН ВАРИАНТ

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
26 ноември 2022 Всички градове 20 октомври 2022 18 до 27 ноември

427

КОМПЮТЪРЕН ВАРИАНТ

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
9 юли 2022 София и Пловдив 23 юни 2022 1 до 10 юли 2022

418

12 ноември 2022 28 октомври 2022 4 до 13 ноември 2022 427

B1 Business Preliminary

ХАРТИЕН ВАРИАНТ

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
24 септември 2022

Всички градове

18 август 2022 16 до 25 септември

278

B2 Business Vantage

ХАРТИЕН ВАРИАНТ 

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
23 септември 2022

Всички градове

17 август 2022 16 до 25 септември

 418

C1 Business Higher

ХАРТИЕН ВАРИАНТ

Изпитна дата Място на провеждане Краен срок за регистрация Период за устен изпит Цена (в лева)
19 ноември  2022

Всички градове

14 октомври 2022 11 до 20 ноември

 429

Teaching Knowledge Test (TKT)

Изпитни дати

  • Изпитни дати за TKT се предлагат веднъж месечно. 
  • Свържете се с нас поне 8 седмици преди избраната от вас изпитна дата.
  • Минималното изискване за организиране на изпитна сесия е 10 регистрирани кандидати за всяка комбинация от TKT модули. 

Цени

Вариант на изпита Цена (в лева)
На хартия 100 (105 от 1 септември 2022)

Допълнителна информация

Ако имате нужда от допълнителна информация, моля свържете се с нас. 

Всички предстоящи изпитни дати можете да намерите и в онлайн регистрационната ни система

Вижте още

Споделете това