Изпит в Британски съвет
Изпит в Британски съвет ©

British Council

Тук ще намерите съвети и насоки за това какво трябва да правите по време на писмената и устната част от изпита. 

Какво да правите по време на писмената част от изпита

Преди началото на изпита

 • Вземете със себе си предпазна маска за лице, вашия документ за самоличност, разписанието за изпита, химикалка, молив и гума. Бъдете на мястото на изпита поне 30 минути преди началото. 
 • Огледайте се за насочващи табели и намерете стаята, в която сте разпределен. Отговорник/разпоредител ще ви каже кога да влезете.
 • Носете разписанието на изпита на достъпно място. Важно е да знаете кой е кандидатския ви номер, защото според него ще бъдат определени стаята и мястото ви на изпита. 

По време на изпита

При влизане в изпитната зала:

 • Изключете мобилния си телефон и функциите будилник и напомняне. 
 • Изключете всички електронни устройства, включително будилника на ръчния ви часовник. 
 • Оставете мобилния си телефон и други неразрешени в залата вещи (книги, чанти и др.) на определеното за целта място, към което ще ви насочи квестора. 
 • При вас може да има бутилка с вода, но трябва да я оставите на пода до вас, за да избегнете евентуални инциденти. 
 • След като седнете, квесторът ще ви помоли да покажете личната си карта/паспорта си, за да потвърдите самоличността си.
 • Квесторът ще раздаде изпитните работи/тестовете и, където е необходимо, отделен лист за отговорите ви и/или чернова. 
 • Ако името ви е написано неправилно на изпитния материал, моля незабавно уведомете квестора.  
 • Квесторът ще ви даде определени инструкции за всяка част на изпита. Слушайте внимателно и ако имате процедурни въпроси, попитайте квестора.  

След започване на изпита:

 • Прочетете инструкциите на първа страница на всеки от изпитните материали (и на листа за отговори, ако има такъв).
 • Не отваряйте изпитния материал, докато квесторът не ви каже. 
 • Квесторът ще ви каже каква е продължителността на всеки компонент. Довършете всички задачи в определеното време, тъй като не се разрешава допълнително време за пренасяне на отговорите. 
 • Квесторът ще ви каже дали ви е нужен молив или химикалка, за да попълните отговорите за всяка част от изпита. 
 • При задачите за писане, моля пишете в сивите полета на предоставените за вашите отговори места. Използвайте белите листа за допълнителна чернова.
 • Тестът за слушане е разделен на части и записът на компакт диск съдържа всички паузи и инструкции към кандидатите. Всяка част се повтаря два пъти. Ще ви бъде дадено време да пренесете отговорите си и записът ще ви съобщи кога е краят на теста. 
 • Не се разрешава да говорите, преписвате и използвате забранени по време на изпита вещи (като мобилни телефони), защото рискувате да бъдете дисквалифицирани.
 • Ако искате да отидете до тоалетната, вдигнете ръка. Ще бъдете придружен от квестор от съображения за сигурност. Няма да получите допълнително време за отсъствието си. 
 • Квесторът ще ви напомни кога остават 10 и 5 минути до края на писмените части на изпита. 

След приключване на изпита: 

 • В края на изпита ще бъдете помолени да оставите химикала или молива си. 
 • Квесторът ще събере изпитните материали, листата с отговорите и черновите, преди да ви бъде позволено да напуснете стаята. Докато стане това, ще трябва да останете на мястото си.  

След изпита:

 • Преди да излезете от стаята, се погрижете да вземете с вас всичките си принадлежности. 

Докладване на инциденти: 

 • Ако се е случило нещо по време на изпита, което може да е повлияло на представянето ви (например, ако сте били болни по време на изпита или силен шум е попречил на теста за слушане), трябва веднага да съобщите на отговорника. 

Какво да правите по време на устната част от изпита

 • Носете със себе си лична карта/паспорт и разписанието за изпита. 
 • Бъдете на мястото на изпита поне 15 минути преди началото. 
 • Погледнете упътващите табели и намерете къде точно се провежда изпита. 
 • Kвесторът ще сравни снимката на документа ви за самоличност със снимката от присъствения регистър. След тази проверка трябва да останете в определената за изпита зона до започването на устния изпит.
 • Докато чакате реда си, моля пазете тишина, за да не пречите на другите кандидати. 
 • Ако е допусната грешка в изписването на името ви, моля кажете на координатора на изпита и поправката ще бъде отбелязана.   
 • Изключете мобилния си телефон (и всички други електронни устройства). Оставете вещите си на определените за това места, които координатора ще ви посочи. 
 • Устният тест се провежда по двойки. Kвесторът ще ви каже с кого ще бъдете изпитани заедно в зависимост от разписанието. 
 • Ако има отсъстващи, двойките ще се пренаредят, за да се избегне забавяне. 
 • При нечетен брой кандидати, последните кандидати ще образуват група от трима. Изпитът не може да се проведе с един кандидат. 

Заснемане в деня на изпита

Снимките на кандидатите са задължителни за някои изпити на Университета Кеймбридж. Те се правят в деня на писмения или в деня на устния изпит. 

Всеки кандидат или родител/настойник трябва да подпише Декларацията за съгласие. 

Вижте още

Споделете това