Изпит в Британски съвет
Изпит в Британски съвет ©

British Council

Тук ще намерите съвети и насоки за това какво трябва да правите по време на писмената и устната част от изпита. 

Какво да правите по време на писмената част от изпита

Преди началото на изпита

 • Вземете със себе си предпазна маска за лице, вашия документ за самоличност, разписанието за изпита, химикалка, молив и гума. Бъдете на мястото на изпита поне 30 минути преди началото. 
 • Огледайте се за насочващи табели и намерете стаята, в която сте разпределен. Отговорник/разпоредител ще ви каже кога да влезете.
 • Носете разписанието на изпита на достъпно място. Важно е да знаете кой е кандидатския ви номер, защото според него ще бъдат определени стаята и мястото ви на изпита. 

По време на изпита

При влизане в изпитната зала:

 • Изключете мобилния си телефон и функциите будилник и напомняне. 
 • Изключете всички електронни устройства, включително будилника на ръчния ви часовник. 
 • Оставете мобилния си телефон и други неразрешени в залата вещи (книги, чанти и др.) на определеното за целта място, към което ще ви насочи квестора. 
 • При вас може да има бутилка с вода, но трябва да я оставите на пода до вас, за да избегнете евентуални инциденти. 
 • След като седнете, квесторът ще ви помоли да покажете личната си карта/паспорта си, за да потвърдите самоличността си.
 • Квесторът ще раздаде изпитните работи/тестовете и, където е необходимо, отделен лист за отговорите ви и/или чернова. 
 • Ако името ви е написано неправилно на изпитния материал, моля незабавно уведомете квестора.  
 • Квесторът ще ви даде определени инструкции за всяка част на изпита. Слушайте внимателно и ако имате процедурни въпроси, попитайте квестора.  

След започване на изпита:

 • Прочетете инструкциите на първа страница на всеки от изпитните материали (и на листа за отговори, ако има такъв).
 • Не отваряйте изпитния материал, докато квесторът не ви каже. 
 • Квесторът ще ви каже каква е продължителността на всеки компонент. Довършете всички задачи в определеното време, тъй като не се разрешава допълнително време за пренасяне на отговорите. 
 • Квесторът ще ви каже дали ви е нужен молив или химикалка, за да попълните отговорите за всяка част от изпита. 
 • При задачите за писане, моля пишете в сивите полета на предоставените за вашите отговори места. Използвайте белите листа за допълнителна чернова.
 • Тестът за слушане е разделен на части и записът на компакт диск съдържа всички паузи и инструкции към кандидатите. Всяка част се повтаря два пъти. Ще ви бъде дадено време да пренесете отговорите си и записът ще ви съобщи кога е краят на теста. 
 • Не се разрешава да говорите, преписвате и използвате забранени по време на изпита вещи (като мобилни телефони), защото рискувате да бъдете дисквалифицирани.
 • Ако искате да отидете до тоалетната, вдигнете ръка. Ще бъдете придружен от квестор от съображения за сигурност. Няма да получите допълнително време за отсъствието си. 
 • Квесторът ще ви напомни кога остават 10 и 5 минути до края на писмените части на изпита. 

След приключване на изпита: 

 • В края на изпита ще бъдете помолени да оставите химикала или молива си. 
 • Квесторът ще събере изпитните материали, листата с отговорите и черновите, преди да ви бъде позволено да напуснете стаята. Докато стане това, ще трябва да останете на мястото си.  

След изпита:

 • Преди да излезете от стаята, се погрижете да вземете с вас всичките си принадлежности. 

Докладване на инциденти: 

 • Ако се е случило нещо по време на изпита, което може да е повлияло на представянето ви (например, ако сте били болни по време на изпита или силен шум е попречил на теста за слушане), трябва веднага да съобщите на отговорника. 

Какво да правите по време на устната част от изпита

 • Носете със себе си лична карта/паспорт и разписанието за изпита. 
 • Бъдете на мястото на изпита поне 15 минути преди началото. 
 • Погледнете упътващите табели и намерете къде точно се провежда изпита. 
 • Kвесторът ще сравни снимката на документа ви за самоличност със снимката от присъствения регистър. След тази проверка трябва да останете в определената за изпита зона до започването на устния изпит.
 • Докато чакате реда си, моля пазете тишина, за да не пречите на другите кандидати. 
 • Ако е допусната грешка в изписването на името ви, моля кажете на координатора на изпита и поправката ще бъде отбелязана.   
 • Изключете мобилния си телефон (и всички други електронни устройства). Оставете вещите си на определените за това места, които координатора ще ви посочи. 
 • Устният тест се провежда по двойки. Kвесторът ще ви каже с кого ще бъдете изпитани заедно в зависимост от разписанието. 
 • Ако има отсъстващи, двойките ще се пренаредят, за да се избегне забавяне. 
 • При нечетен брой кандидати, последните кандидати ще образуват група от трима. Изпитът не може да се проведе с един кандидат. 

Заснемане в деня на изпита

Снимките на кандидатите са задължителни за някои изпити на Университета Кеймбридж. Те се правят в деня на писмения или в деня на устния изпит. 

Всеки кандидат или родител/настойник трябва да подпише Декларацията за съгласие. 

Трябва ли да представя Зелен сертификат / COVID сертификат?

Въз основа на заповедта на министъра на здравеопазването № РД-01-856/ 19.10.2021, явяването на изпит (в това число изпитите, организирани от Британски съвет –  IELTS, Cambridge English Qualifications и всички останали университетски и училищни изпити), ще е възможно само ако кандидатът представи Зелен сертификат / COVID сертификат, издаден от съответните здравни власти. Кандидати под 18-годишна възраст ще бъдат допускани на изпит без Зелен сертификат / COVID сертификат.

Зелен сертификат / COVID сертификат може да бъде издаден от съответните органи на лица, които са завършили своя ваксинационен цикъл (www.his.bg) с една от одобрените ваксини, са преболедували COVID-19 или предоставят негативен резултат от PCR тест или бърз антигенен тест. За повече информация, моля запознайте се с наредбата на министъра на здравеопазването: www.mh.government.bg/bg.

Кандидатът носи отговорност преди изпита да се сдобие със Зелен сертификат / COVID сертификат, спрямо наредбата на министъра на здравеопазването.

Кандидатите ще трябва да предоставят в деня на изпита и преди да влязат в изпитната зала, хартиено или дигитално копие на своя Зелен сертификат / COVID сертификат, както и документ за самоличност.

Според изискванията на министъра на здравеопазването, кандидати без Зелен сертификат / COVID сертификат няма да бъдат допуснати до изпитната зала и няма да могат да се явят на изпит.

На кандидат, който не представи Зелен сертификат / COVID сертификат в деня на изпита, няма да се предлагат опции за възстановяване на такса или промяна на изпитна дата.

Ако кандидатът има положителен резултат от PCR тест / бърз антигенен тест, моля да се свържи с нас за IELTS на: ielts@britishcouncil.bg и за всички останали изпити, организирани от Британски съвет в България, на имейл адрес: exams@bristishcouncil.bg, за да обсъдим възможен трансфер за следваща дата. Кандидатът ще е необходимо да предостави доказателство за положителния резултат.

Безопасно ли е да се явя на изпит в Британски съвет с оглед на пандемията от Covid-19?

Здравето на кандидатите и екипът ни са наш приоритет. Преди да проведем изпитна сесисия, ние:

 • проверяваме, че са спазени всички насоки за безопасност на държавните власти, както и тези на Британски съвет;
 • информираме служителите на изпитния център какво да правят и как да се подготвят за пристигането на кандидатите.

Въведохме следните мерки, за да направим местата за провеждане на нашите изпити възможно най-безопасни: 

 • Залите за провеждане на изпитите ще бъдат почиствани преди всяка сесия;
 • При компютърен вариант на изпитите, оборудването ще бъде дезинфекцирано преди всяка изпитна сесия;
 • Нашите служители ще носят маски. 
 • Всички кандидати за изпити също трябва да носят маска във всички помещения в изпитните ни центрове, включително в зоната за изчакване, за регистрация, за оставяне на багаж, при съпровождане до изпитната зала и до тоалетните. Поради увеличаващия се брой на заразени с Covid-19 носенето на маска е задължително по време на цялата изпитна сесия – от влизането в изпитния център до напускането му. Ако имате разрешение да не носите маска (например поради заболявания като астма), е необходимо да предоставите медицински документ, който да удостоверява това. Документът трябва да се представи в деня на изпита при регистрацията ви в изпитния център. 
 • Задължително е спазването на дистанция от 1,5 метра. 
 • От вас ще се изисква да носите маска във всички общи части на сградата и да спазвате физическо разстояние от метър и половина по всяко време. Няма да предоставяме маски, но кандидатите ще трябва да носят свои в деня на изпита;
 • Ако желаете, можете да носите латексови ръкавици, въпреки че те не са задължителни;
 • Ще осигурим дезинфектанти и ще помолим всички кандидати да ги използват редовно или да мият ръцете си, за да осигурят безопасна среда. Също така, ще осигурим течен сапун в тоалетните, така че кандидатите да могат да измият ръцете си;
 • Няма да предоставяме химикалки или моливи. Кандидатите ще трябва да ползват свои собствени канцеларски материали.

Декларация за сипмтоми

Кандидатите, които имат симптоми, наподобяващи тези на Covid-19, не бива да се явяват на изпит. В  сайта на Световната здравна организация ще намерите обща информация за мерките за хигиена и дезинфекция, които се препоръчват във връзка с Covid-19. 

Ако кандидат прояви симптоми непосредствено преди изпитната си сесия, е необходимо да се свърже с Изпитния ни център, за да пренасрочи изпитната си дата. 

Преди началото на изпита, кандидатите ще бъдат помолени да попълнят декларация, в уверение на това, че не са под карантина, не са били в контакт с някого с Covid-19 през последните 14 дни и че самите те нямат симптоми, подобни на Covid-19.

Споделете това