Изпит в Британски съвет
Изпит в Британски съвет ©

British Council

Тук ще намерите съвети и насоки за това какво трябва да правите по време на писмената и устната част от изпита. 

Какво да правите по време на писмената част от изпита

Преди началото на изпита

 • Вземете със себе си вашия документ за самоличност, разписанието за изпита, химикалка, молив и гума. Бъдете на мястото на изпита поне 30 минути преди началото. 
 • Огледайте се за насочващи табели и намерете стаята, в която сте разпределен. Отговорник/разпоредител ще ви каже кога да влезете.
 • Носете разписанието на изпита на достъпно място. Важно е да знаете кой е кандидатския ви номер, защото според него ще бъдат определени стаята и мястото ви на изпита. 

По време на изпита

при влизане в изпитната зала:

 • Изключете мобилния си телефон и функциите будилник и напомняне. 
 • Изключете всички електронни устройства, включително будилника на ръчния ви часовник. 
 • Оставете мобилния си телефон и други неразрешени в залата вещи (книги, чанти и др.) на определеното за целта място, към което ще ви насочи квестора. 
 • При вас може да има бутилка с вода, но трябва да я оставите на пода до вас, за да избегнете евентуални инциденти. 
 • След като седнете, квесторът ще ви помоли да покажете личната си карта/паспорта си, за да потвърдите самоличността си.
 • Квесторът ще раздаде изпитните работи/тестовете и, където е необходимо, отделен лист за отговорите ви и/или чернова. 
 • Ако името ви е написано неправилно на изпитния материал, моля незабавно уведомете квестора.  
 • Квесторът ще ви даде определени инструкции за всяка част на изпита. Слушайте внимателно и ако имате процедурни въпроси, попитайте квестора.  

След започване на изпита:

 • Прочетете инструкциите на първа страница на всеки от изпитните материали (и на листа за отговори, ако има такъв).
 • Не отваряйте изпитния материал, докато квесторът не ви каже. 
 • Квесторът ще ви каже каква е продължителността на всеки компонент. Довършете всички задачи в определеното време, тъй като не се разрешава допълнително време за пренасяне на отговорите. 
 • Квесторът ще ви каже дали ви е нужен молив или химикалка, за да попълните отговорите за всяка част от изпита. 
 • При задачите за писане, моля пишете в сивите полета на предоставените за вашите отговори места. Използвайте белите листа за допълнителна чернова.
 • Тестът за слушане е разделен на части и записът на компакт диск съдържа всички паузи и инструкции към кандидатите. Всяка част се повтаря два пъти. Ще ви бъде дадено време да пренесете отговорите си и записът ще ви съобщи кога е краят на теста. 
 • Не се разрешава да говорите, преписвате и използвате забранени по време на изпита вещи (като мобилни телефони), защото рискувате да бъдете дисквалифицирани.
 • Ако искате да отидете до тоалетната, вдигнете ръка. Ще бъдете придружен от квестор от съображения за сигурност. Няма да получите допълнително време за отсъствието си. 
 • Квесторът ще ви напомни кога остават 10 и 5 минути до края на писмените части на изпита. 

След приключване на изпита: 

 • В края на изпита ще бъдете помолени да оставите химикала или молива си. 
 • Квесторът ще събере изпитните материали, листата с отговорите и черновите, преди да ви бъде позволено да напуснете стаята. Докато стане това, ще трябва да останете на мястото си.  

след изпита:

 • Преди да излезете от стаята, се погрижете да вземете с вас всичките си принадлежности. 

Докладване на инциденти: 

 • Ако се е случило нещо по време на изпита, което може да е повлияло на представянето ви (например, ако сте били болни по време на изпита или силен шум е попречил на теста за слушане), трябва веднага да съобщите на отговорника. 

Какво да правите по време на устната част от изпита

 • Носете със себе си лична карта/паспорт и разписанието за изпита. 
 • Бъдете на мястото на изпита поне 15 минути преди началото. 
 • Погледнете упътващите табели и намерете къде точно се провежда изпита. 
 • Kвесторът ще сравни снимката на документа ви за самоличност със снимката от присъствения регистър. След тази проверка трябва да останете в определената за изпита зона до започването на устния изпит.
 • Докато чакате реда си, моля пазете тишина, за да не пречите на другите кандидати. 
 • Ако е допусната грешка в изписването на името ви, моля кажете на координатора на изпита и поправката ще бъде отбелязана.   
 • Изключете мобилния си телефон (и всички други електронни устройства). Оставете вещите си на определените за това места, които координатора ще ви посочи. 
 • Устният тест се провежда по двойки. Kвесторът ще ви каже с кого ще бъдете изпитани заедно в зависимост от разписанието. 
 • Ако има отсъстващи, двойките ще се пренаредят, за да се избегне забавяне. 
 • При нечетен брой кандидати, последните кандидати ще образуват група от трима. Изпитът не може да се проведе с един кандидат. 

Заснемане в деня на изпита

Снимките на кандидатите са задължителни за някои изпити на Университета Кеймбридж. Те се правят в деня на писмения или в деня на устния изпит. 

Всеки кандидат или родител/настойник трябва да подпише Декларацията за съгласие. 

Безопасно ли е да се явя на изпит в Британски съвет с оглед на пандемията от Covid-19?

Здравето на кандидатите и екипът ни са наш приоритет. Преди да проведем изпитна сесисия, ние:

 • проверяваме, че са спазени всички насоки за безопасност на държавните власти, както и тези на Британски съвет.
 • информираме служителите на изпитния център какво да правят и как да се подготвят за пристигането на кандидатите. 

Въведохме следните мерки, за да направим местата за провеждане на нашите изпити възможно най-безопасни: 

 • Залите за провеждане на изпитите ще бъдат почиствани преди всяка сесия
 • При компютърен вариант на изпитите, оборудването ще бъде дезинфекцирано преди всяка изпитна сесия
 • Нашите служители ще носят маски
 • От вас ще се изисква да носите маска във всички общи части на сградата и да спазвате физическо разстояние от два метра по всяко време 
 • Ако желаете, можете да носите латексови ръкавици, въпреки че това не са задължителни
 • Ще осигурим дезинфектанти и ще помолим всички кандидати да ги използват редовно или да мият ръцете си, за да осигурят безопасна среда 
 • Няма да предоставяме химикалки или моливи. Кандидатите ще трябва да ползват свои собствени канцеларски материали. 

Дезинфектанти за ръце ще бъдат разположени на различни точки на мястото на провеждане на изпита. Също така, ще осигурим течен сапун в тоалетните, така че кандидатите ще могат да измият ръцете си. 

Няма да предоставяме маски, но кандидатите ще трябва да носят свои в деня на изпита. Всички кандидати и наши служители трябва да носят маски в общите части на мястото на провеждане на изпита. Дори ако разпоредбите на държавната местна власт не изисква това, решихме да направим носенето на маски задължително в общите части, за да осигурим безопасна среда по време на изпита. 

Няма да предоставяме латексови ръкавици. Можете да донесете свои, но те не са задължителни.  

Офисът ни в София е затворен за посетители, въпреки че подновихме провеждането на изпитните сесии. 

Всички места за провеждане на изпитите имат ограничения на броя на кандидати, които могат да бъдат настанени. Съответният брой зависи от разпоредбите на държавните власти и размерите на залите. Прилагаме мерки за физическо разстояние, поради което провеждаме изпитните сесии с по-малък брой кандидати, отколкото преди Covid-19.