курсисти

Резултати

Резултатите от хартиения вариант на изпитите се получават в рамките на четири до шест седмици след датата на писмената част от изпита. Резултатите от компютърния вариант на изпитите се обявяват около две седмици след датата на писмената част от изпита.

Всички кандидати имат директен достъп до резултатите си чрез Онлайн системата за проверка на резултати на Cambridge Assessment English

Индивидуалните данни за достъп се изпращат заедно с изпитния график до всеки кандидат. Важно е да запазите този график до излизането на резултатите. 

Сертификатите

Ако сте преминали изпита успешно, ще можете да вземете своя сертификат около три седмици след публикуването на резултатите. Сертификатите от компютърния вариант на изпитите се издават не по-късно от две седмици след публикуването на резултатите. Ако сте се регистрирали чрез езикова школа или училище, сертификатът ще бъде изпратен на тях. Ако сте се регистрирали индивидуално, ще получите имейл с покана за получаване. 

Резултатите от Young Learner изпитите излизат около осем седмици след датата на изпита. Децата, които се явят на такъв изпит ще получат грамота от Кеймбридж, показваща представянето им във всяка част от изпита – Слушане, Четене и писане, и Говорене. За всяка част от изпита се получават определен брой значки с емблемата на Кеймбридж (максимум пет за всяка част), които могат да достигнат до общо 15 на брой за целия изпит.

Запитвания за резултати

Ако смятате, че Вашият резултат не е бил оценен точно, можете да се възползвате от процедурата на Кеймбридж Запитване за резултати (Result Enquiry Procedure), която се прилага за всички изпити, освен тези за деца – Young Learners. Чрез нея се проверяват всички компоненти и се оценяват наново, при поискване. Такава проверка може да се поиска само от кандидата и трябва да се извърши чрез Изпитния център. 

Процедурата има два етапа:

ЕТАПИ КАКВО ВКЛЮЧВА? КОЛКО ВРЕМЕ ОТНЕМА? КОЛКО СТРУВА?
Етап 1 Повторна проверка (clerical re-check) около 5 дни GBP 24.25 за всички изпити
Етап 2 Повторно оценяване на всички писмени компоненти* Около 3 седмици**

GBP 72.25 за A2 Key / A2 Key for Schools / B1 Preliminary / B1 Preliminary for Schools / B1 Business Preliminary

GBP 112.00 за всички останали изпити

* Тази процедура не включва изпитите YLE и TKT, както и устния компонент на всички остнали изпити. 
** За да поискате проверката от етап 2 е необходимо да сте завършили етап 1.  
За да поискате проверка на резултатите, моля попълнете Cambridge English Results Enquiry form и ни го изпратете по имейл или по поща/ куриер, заедно с доказателство за заплатената по банков път такса до Citibank, IBAN (BGN): BG77 CITI 9250 1051 0015 01. 

Споделете това