administrative services
©

British Council

Възстановяване на такси

Можем да възстановим изпитната такса в следните случаи: 

  • Ако желаете да отмените изпитната си дата преди крайния срок за регистрация. Ще ви бъде възстановена пълната изпитна такса.
  • Ако нямате възможност да се явите на изпита поради заболяване, Cambridge English Language Assessment приема молби за частично възстановяване на изпитната такса, които са подадени чрез нашия Изпитен център. Към молбата трябва да приложите оригинален медицински документ (болничен лист за работещи; медицинска бележка, придружена от амбулаторен лист за неработещи, ученици или студенти). Молбата и придружаващите документи трябва да бъдат подадени сканирани на имейл exams@britishcouncil.bg до 5 календарни дни след датата на писмения изпит. В този случай ще бъде възстановена 50% от изпитната такса. 

Промяна на изпитна дата

Можете да промените изпитната си дата в следните случаи: 

  • Преди крайния срок за регистрация за изпитната дата, можете да прехвърлите регистрацията си за бъдеща дата без допълнително заплащане. 
  • След крайния срок за регистрация, но преди изпитната дата, можете да се прехвърлите за следваща изпитна дата срещу административна такса в размер на 50% от изпитната такса за съответното ниво. 

Промяната на датата може да бъде направена само за изпит от същото ниво и същия вариант (компютърен или хартиен). 

Молбите за промяна на изпитна дата се приемат подписани и сканирани на имейл exams@britishcouncil.bg.  

Други промени 

  • Можете да подадете молба за промяна на датата на устния изпит. Тези промени са възможни единствено до края на периода за провеждане на устния изпит за съответната изпитна дата. Свържете се с нас, за да проверите тази възможност. Таксата за промяна на устен изпит е 60 лв. и се заплаща по банков път до :
    Citibank, IBAN в лева BG77 CITI 9250 1051 0015 01  
  • Датата и мястото на провеждане на изпита за писмените части и компонента слушане не могат да бъдат променяни. 
Споделете това