administrative services
©

British Council

Възстановяване на такси

Ако отмените вашия изпит по Cambridge English преди избрания от вас изпитен ден или ако отсъствате в деня на изпита, можете да възстановите платената такса за изпит при следните условия:

  • Ако изпратите молба за отмяна на изпита не по-късно от 14 дни след деня, в който сте се регистрирали за Cambridge English (това е денят, в който сте направили плащането за изпита) и преди деня на изпита – в този случай ще получите сумата в нейния пълен размер

Сумата за изпита ви може да бъде възстановена, като от нея се приспадне административна такса от 30%, в следните случаи:

  • Ако молбата ви да отмените датата на изпита е направена преди крайния срок за регистрация за избраната от вас първа дата (тази, за която вече сте регистриран/а), но след повече от 14 дни от датата, на която сте платил/а за изпита си. 
  • В случай на заболяване или медицински инцидент в деня на теста, за който имате документ от болнично заведение или оторизирано медицинско лице 
  • В случай на печално събитие – загуба на член от семейството
  • В случай на трудност или травма (например, ако попаднете в тежък пътен инцидент или ако станете жертва на престъпление)
  • Ако ви призоват да се явите за военна служба

В случай, че ви се наложи да отмените изпита си поради изброените по-горе причини, моля използвайте приложения по-долу формуляр за възстановяване на такси и го подайте в срок до 3 дни след датата на изпита. Към този формуляр ще трябва да приложите необходимата документация (например болничен лист за работещи; медицинска бележка, придружена от амбулаторен лист за неработещи, ученици или студенти; документ от полицията в случай на пътен инцидент, който да докаже обстоятелствата в деня на инцидента; в случай на печално събитие - приложете смъртен акт и обяснете семейната връзка). Формулярът за възстановяване на такси или пренасочване на изпити, както и придружаващите документи трябва да бъдат сканирани и подадени по е-мейл на exams@britishcouncil.bg

Моля обърнете внимание, че ако не получим формулярa за възстановяване на такси или пренасочване на изпити, заедно с необходимата документация в срок до 3 дни след датата на изпита, ще ви отбележим като отсъстващ и ще изгубите правата си за възстановяване на изпитната такса. 

Моля обърнете внимание, че процесът по възстановяването на сумата за изпита може да отнеме 4-6 седмици. Ако молбата ви за възстановяване на изпитна такса бъде одобрена, възстановената сума ще бъде върната по същия начин, по който е била платена първоначално. 

В случай на въпроси, моля изпратете е-мейл на exams@britishcouncil.bg.

Как да поискате отлагане на изпита си за друга дата?

Ако се наложи да преместите изпита си на друга дата, различна от тази, която сте резервирали първоначално, можете да го направите безплатно само ако регистрациите за оригиналната дата на изпита, за която първоначално сте се регистрирал/а, са все още отворени и записване за тази дата е все още възможно. 

Моля обърнете внимание, че оригиналната резервирана дата може да бъде отложена максимум до 3 месеца. Можем да предложим нова дата за същия изпит, за който сте бил/а регистриран/а, ако има отворени сесии в същия изпитен център за този период. Всички сесии със свободни места могат да бъдат прегледани на страницата Изпитни дати, такси и места на провеждане.

Можем да отложим изпита ви само веднъж. Ако втората възможна дата не съвпада напълно с плановете ви, няма да можем да предложим допълнителна възможност за отлагане и в този случай влизат в сила правилата за стандартната процедура за отмяна на изпита. Моля вижте формуляр за възстановяване на такси или пренасочване на изпити по-долу.  

Споделете това