IELTS е изпитът за международна мобилност. Вече повече от 10 000 организации по света признават резултата от IELTS за образование, работа и миграция. Ако трябва да оцените езиковите умения на вашите ученици, служители или кандидати, IELTS е тестът, от който се нуждаете. 

IELTS ви дава надежден начин:

  • да намерите кандидатите за работа или образование с нужното ниво на английски език
  • да оцените нивото на английски език на учениците или студентите си, когато те кандидатстват за международни програми за мобилност 
  • да дадете по-добри шансове на вашите студенти или ученици в конкурентната работна среда днес, като добавите към постиженията им най-популярния изпит по английски език. 

Как да станете организация, която признава IELTS

Присъединяването към институциите, които признават IELTS, може да донесе допълнителен престиж за вашата организация. Ще бъдете включени в списъка Кой признава IELTS? (Who accepts IELTS?) на всички интернет страници на IELTS и така информация за вас би могла да достигне до милиони потенциални кандидати за изпита в целия свят.

Свържете се с нас ако имате въпросите за това как да станете организация, която признава IELTS.

Можете и да кандидатствате онлайн. Отнема само няколко минути да ни дадете необходимата информация за вас и ние ще ви уведомим дали молбата ви е била успешна. 

Помогнете на вашите кандидати да бъдат информирани

За да помогнете на кандидатите във вашето учебно заведение да разберат на какви условия трябва да отговорят, ви съветваме да публикувате на интернет страницата си какви IELTS резултати изисквате. Тази информация ще помогне на бъдещите студенти да решат дали да кандидатстват при вас. Това също ще направи процеса по кандидатстване по-ефективен и ще намали броя на запитванията, на които трябва да отговаряте.

Нашият екип в България може да ви снабди с официалните лога на IELTS, които да публикувате на вашия уебсайт. За повече информация, свържете се нас

Моля изтеглете Ръководство за организации, които кандидатстват за официално признаване на IELTS за повече информация. 

Споделете това