от Британски съвет

20 ноември 2020 - 10:00

Споделете това

“How are you?”, “See you later”, “We will rock you”... някои изрази на английски език са добре познати дори и в най-затънтените краища на света. В наши дни, обаче, ако искате да впечатлите някого с познанията си по английски, ще трябва да усвоите и други изрази, извън списъка на най-очевидните. Ето няколко идеи.

Вариации на тема “How are you?”

Представете си: учителят влиза в клас и без да се замисли, поздравява с думите: “Hey! How’s things?” И когато види озадачените погледи на присъстващите, бързичко се поправя, произнасяйки добре познатото: “How are you?” Много от учещите всъщност не разбират, че хората с майчин език английски използват множество разновидности на този основен поздрав. На някои места в Ирландия например обичайно се поздравяват с “How’s things?” (или по-правилното от гледна точка на граматиката “How are things?”). В много страни е прието да се казва “How’s it going?” или “How’s everything?”. Всички тези въпроси означават едно и също и можете да им отговорите с едно простичко “Fine, thanks”. По-трудно е да се измисли отговор на разговорното американско “What’s up?”. Повечето американци биха казали, че единственият уместен отговор е да повторите репликата:

Jess: Hey, Frank! What’s up?
Frank: Oh, hi Jess! What’s up?!

Същото се отнася и за британското неформално “Alright?”:

Lee: Alright, Nick?
Nick: Yeah, alright?

Вижте също и тези изрази, с които се поздравяват хората на английски. 

Gotcha!

Не всички учещи осъзнават колко често глаголът “get” се използва, за да се изрази идеята за разбиране. Ако се затруднявате да разберете нещо, това е типичният глагол, който да използвате на английски:

Tina: I’m thinking of studying Medicine in university.
Sam: I don’t get it, I thought you hated Biology.

И обратното – когато сте съвсем сигурни, че разбирате какво ви казват, спокойно отговаряйте просто “Gotcha!”. Това разговорно възклицание идва от слятото произнасяне на “Got you!”, при което “t” и “y” образуват звука “ch”. Няма да откриете “Gotcha!” в официални текстове, но изразът се използва много в ежедневната реч.

To be “in”

Простият предлог “in” може да изразява много идеи. Една от най-полезните му форми на употреба е свързана с участието. На английски да бъдеш “in” означава, че имаш намерение да участваш в нещо:

“Amy and me are going for drinks after work this evening. Are you in?”
“Do you want to come to see Wonder Woman on Friday?” “Oh my God, yes! I’m in!”

Със същата идея е свързана употребата на фразеологичния глагол “count somebody in”, който означава да включиш някого в даден план:

“I heard you’re collecting money for a wedding present for Steph. Can you count me in please?”

Oh dear!

Това е универсалната реакция, подходяща в ситуации, когато се е случило нещо лошо. Често се използва, когато се коментират дребни неприятности:

Oh dear, I can’t remember the password for my phone.

Същите думи, произнесени малко по-натъртено, могат да изразяват и по-сериозна загриженост:

Jim: Do you know that Steve had a car accident yesterday?
Sandra: Oh dear! Sorry to hear that!

Oh dear!” е прост начин да демонстрирате емпатия или да изразите раздразнението си, без да бъдете неучтиви. Разбира се, за последното има множество не толкова учтиви изрази, но нека оставим обясненията за тях на Urban Dictionary.

Look forward to

Това е без съмнение един от най-употребяваните фразеологични глаголи в английския. “Look forward to something” означава просто, че се отнасяте положително в настоящето към нещо, което е в бъдещето. След него може да има съществително:

“I’m looking forward to my holidays next week”

Или:

“I’m looking forward to starting my holidays!”

Много често се използва и като завършек на неофициален или полуофициален имейл:

“Thanks for confirming that you’ll be at the meeting next week. Looking forward to seeing you then!”

Cheers!

Всеки знае – така се казва, когато пием заедно с някого: „Наздраве!“ Това, което не всички разбират обаче, е колко многофункционална е тази дума, особено в британския английски. В Обединеното кралство хората масово я използват вместо „благодаря“ – като мини-версия на “thank you”, когато изразяват признателност за някаква дребна услуга:

Laura: “I’ll Whatsapp you with the restaurant address”
Sarah: “Oh great. Cheers!”

Британците често използват думата “Cheers” и вместо „довиждане“ в разговорната реч:

“Cheers, John, see you next week!”

Тя може да се използва и просто като позитивен завършек на неформален имейл:

“Looking forward to seeing you next week. Cheers! Susan”  

Your “place”

Както ще ви каже всеки, който е живял в англоезична страна, в разговорния английски хората често наричат дома, където живеят, “my place”. Този израз се употребява обикновено, когато каним някого на гости:

"Hey, I’m having a barbeque at my place this Saturday. You should come!"

Всъщност можете да го използвате почти винаги, когато говорите за дома си в неформален контекст. Обърнете внимание, че обикновено думата се придружава от притежателно местоимение (“my place”, “your place” “our place”, и т.н.). Изключение от това правило са случаите, когато посещавате някого за пръв път искате да покажете, че сте впечатлени от дома му:

"Oooh! Nice place!"

Right?

Въпросите с „нали?“ на английски са цяла мъка. Като че ли британците са ги измислили специално за да тормозят невинни чужденци, които просто искат да научат езика им. Тази комбинация от спомагателни глаголи в положителна и отрицателна форма е като минно поле:

It’s the fourth of September today, isn’t it?
Tom works in a bank, doesn’t he?
I’m going to fail the exam, aren’t I?

Затова, когато се колебаете, просто последвайте примера на естествените носители на езика и използвайте удобната думичка “Right?”. Това не е идеално решение. В много случаи граматически правилната форма звучи по-естествено и със сигурност трябва да използвате нея, когато пишете. С тази уговорка, “Right?” може да бъде много полезен вариант, когато не искате да губите време, търсейки в паметта си съответната форма на спомагателния глагол.

Същината на “point”

В английския има много изрази с думата “point”, в смисъл на съображение или аргумент. Можете да я използвате например, за да изразите съгласие:

Natalie: Don’t forget the bus strike tomorrow. You’ll need to leave the house earlier.
Dave: Oh yeah, good point!

Може да служи и за подчертаване на основната идея в някаква дискусия:

Mike: London is so expensive, I don’t see why so many people want to visit it.
James: The point is that London is a great city, expensive or not.

Point” може да се отнася също и за целта на дадена задача. Родителите например често казват на децата, че победата не е всичко; най-важното (“the point”) е участието. Ето и друга идея: следващия път, когато преподавателят по английски ви помоли да направите някое дълго упражнение или да съставяте от онези умопомрачителни въпроси с „нали?“, можете да го прекъснете и да попитате най-нахално: 

"What’s the point?"

In a nutshell…

Този полезен израз има две възможни значения. Първото е, когато правите заключително обобщение на някаква идея, независимо дали в разговор или в писмен текст. Когато пишете есе за природата например, можете да завършите по следния начин:

“In a nutshell, if we don’t do more to protect endangered species, more of them will continue to disappear in future years”.

Второто значение, свързано с първото, е когато изразявате най-важния аспект на по-сложна идея:

“People have different opinions about the new novel but I think that, in a nutshell, it’s an important piece of literature”.

Това са само някои основни изрази, които да ви помогнат да се изразявате по-гладко в устна и писмена форма. Независимо на какво ниво са уменията ви по английски, няколко добре подбрани израза в правилния момент придават едновременно увереност и убедителност на речта, когато говорите английски.

Подобрете умението си за говорене и упражнявайте активно с нашите курсове по разговорен английски

Още в Digital Café