Иновационен форум Джон Атанасов в София Тех Парк

Планирайте посещението си