©

Jeremy Bishop

Date
12 май 2019, неделя -
13:00 до 14:00
Location
зала Нетера Космос | за обща публика | вход с билети

Обръщаме поглед към океаните, за да сравним днешното им състояние с преди 500 години. Емма Уертас от Института по морски науки на Андалусия към Испанската държавна агенция за научни изследвания разказва за заплахите за морското биологично разнообразие и необходимостта от отговорно отношение към околната среда. Тя ще разгледа физичните, химични, биологични и геологични причини, както и антропогенните фактори, отговорни за настоящото състояние на океаните, и необходимостта от използването на технологии за устойчиво опазване. Емма ще очертае и действията (като създаването на адекватна международна морска мрежа), които спешно трябва да бъдат предприети, за да могат и идните поколения да се радват на океана.

На испански език с превод на български.
По случай 500-годишнината от първото околосветско пътешествие на Магелан и Елкано.
В партньорство с Институт Сервантес-София и испанските Институти по океанография, морски науки и история.

Софийски фестивал на науката

Category icon
Софийски фестивал на науката
Споделете това