©

Jack Anstey

Date
26 септември 2020, събота
Location
зала Атом | за обща публика | вход с билети | от 11:00 и 12:30 ч.

Благодарение на специфичните си свойства на молекулно ниво, водата „проектира“ земната повърхност и подрежда всичко в руслото си, така че най-разнолики организми – от дънни бактерии до гигантски мигриращи риби – да намират живот в нея. В тази научна работилница хидробиологът от Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и победител в конкурса за комуникация на науката FameLab 2019 Димитрий Дашинов ще ви отведе под водната повърхност, за да създадете условия за стабилна речна екосистема и балансирани водни местообитания, но и да заложите опасностите, които грозят реките в наши дни.

Заради епидемичната обстановка могат да настъпят промени в програмата – както в датите и часовете на събитията, така и във формата (дигитален или на живо). Моля, следете страницата на фестивала за най-актуалната информация.

Софийски фестивал на науката

Category icon
Софийски фестивал на науката
Споделете това