©

richarddawkins.net

Date
16 май 2021, неделя -
11:30 до 12:30
Location
зала „Лаборатория“ в партньорство с Aurubis | за обща публика | вход с безплатни пропуски

Ричард Докинс твърди, че всички живи организми на Земята имат общ произход, а различните видове са свързани в еволюционни дървета, подобно на членовете на голяма кралска фамилия. Промените са функция на гените, които постепенно се изменят и отдалечават видовете едни от други. Колкото повече си приличаме с дадена група животни, толкова по-скоро е живял общият ни прародител и обратно. 

Как са изглеждали и как са прекарвали времето си тези прародители? Какво се е променило в разбиранията ни за еволюцията и генетиката през последните няколко десетилетия? Виолета Желязкова и д-р Славил Пейков проследяват най-важните етапи в развитието на генетиката от написването на „Себичният ген“ до днес – от разкриването на ролята и структурата на отделните гени, през секвенирането на човешкия геном и ролята на епигенетиката в унаследяването, до съвременните методи за редактиране на гени.

Виолета Желязкова е докторант в Националния природонаучен музей при БАН, изследовател на прилепи и пещери, част от семейството на National Geographic и FameLab финалист. Д-р Славил Пейков е молекулярен генетик и преподавател в катедра „Генетика“ на СУ „Св. Климент Охридски“. Завършил е докторантурата си в Хайделбергския университет, има дългогодишен опит в сферата на генното инженерство и синтетичната биология. 

По случай 80-годишнината от рождението на Ричард Докинс.

В партньорство с Ratio.

Заради епидемичната обстановка могат да настъпят промени в програмата – както в датите и часовете на събитията, така и във формата (дигитален или на живо). Моля, следете страницата на фестивала за най-актуалната информация.

Софийски фестивал на науката

Category icon
Софийски фестивал на науката
Споделете това