Чистотата на въздуха се превърна в сериозен обществен и здравословен проблем. Усилията да запазим въздуха чист започват с това да знаем повече за него, за замърсителите и източниците на замърсяване, както и какво може всеки да направи за по-доброто качество на въздуха.

Поканихме едни от най-добрите млади учени и преподаватели в България, всички финалисти в конкурса за комуникация на наука FameLab, за да направим помагалото „Чист въздух“, което децата могат да ползват самостоятелно или с родителите си, а учителите – в класната си или кръжочна дейност. Освен фактите ще намерите и много задачи, проекти и опити, които се надяваме да са интересни и увлекателни. Част от експериментите са заснети на видео. Надяваме се, че помагалото ще ви е полезно и ще се радваме на обратна връзка от вас.

Помагалото е създадено с финансовата подкрепа на Посолството на Обединеното кралство в България. 

 

Споделете това