Двама ученици от началното училище (момче и момиче) и техният учител седят на бюро в класна стая и правят заедно упражнения по английски език – други ученици се виждат на заден план

За Преподаване и учене в трудни времена

Динамичните миграционни процеси в последните години, особено вследствие на военния конфликт в Украйна, дават своето отражение върху различни аспекти, свързани с качеството на живот на бягащите от войната и търсещите убежище. Образованието е една от областите, върху които влиянието на подобни процеси е най-осезаемо. Натрупването на травматични преживявания, особено у децата и подрастващите, създава необходимост от надграждане на уменията на работещите с тях професионалисти, които да се основават на подход чувствителен към травмата и ориентиран към преживелите емоционално сътресение, с цел да бъдат постигнати пълноценна подкрепа, овластяване и интеграция.

В отговор на тези нужди, както и вследствие на дългогодишния си опит по отношение на различни образователни и Английски програми, включително програмата Език за устойчивост, Британският съвет създаде програмата „Преподаване и учене в трудни времена“, вече реализирана в Полша, Украйна и Румъния.

Обучителната програма цели надграждане на компетенциите на професионалисти от областта на образованието и социалната сфера, работещи с деца от Украйна, както и други деца-бежанци и уязвими деца, преживели травма.

Подробности за програмата

В края на март 2024 г., в България ще стартира пилотната фаза на програмата, насочена към учители и педагогически специалисти от предучилищно, основно и средно образование, както и социални работници, работещи с деца мигранти и от други уязвими групи.

Обучението се провежда в периода 19–21 март 2024 г. в София. В рамките на трите обучителни дни участниците ще развият и надградят уменията си да разпознават последиците от травмата, нейното въздействие сред учащите се и връзката ѝ с определени видове поведение, както и възможностите за превръщане на класната стая в защитено пространство.

Работейки с международни обучители на Британски съвет, участниците ще се научат как да реагират и отговарят на нуждите на деца, преживели травма. Курсът предоставя както теоретична основа, така и практически дейности и занимания за работа и преподаване на обучаеми, които са преживели травматизиращи събития.

Участниците ще имат възможност да научат как да:

  • създават на учебна среда, чувствителна към преживелите травма
  • управляват предизвикателно поведение
  • подготвят класната стая да се усеща като по-безопасно пространство за учащите/ учениците.

Обучението е на английски език и очакването към участниците е да владеят работно ниво на езика.

Как можете да участвате и кандидатствате:

Желаещите да участват следва да попълнят формата за предварителна заявка в срок до 25.02.2024 г.

Участието в програмата е безплатно. За участниците, пътуващи извън София, ще бъдат поети разходите за транспорт и настаняване, както и допълнително покриване на храна през деня за всички присъстващи.

Участниците трябва да се ангажират да присъстват напълно. Издаването на сертификат за този курс за професионално развитие ще зависи от вашето присъствие.

Споделете това