През 2020 година ще отбележим Европейския ден на езиците, чрез поредица от онлайн събития от 30 септември до 2 октомври. Ще се забавлявате, ще имате възможност да печелите награди и да научите любимите си думи на много чужди езици. Вижте повече тук. 

Споделете с деца, близки и приятели

Нека и те видят какви възможности предлагат знанията на чужди езици. Ще можете да разговаряте с представители на различни културни центрове и да проверите какви са най-добрите възможности за езиково обучение.  

Участници

Събитието е инициатива на мрежата на културните центрове на страните от Европейския съюз EUNIC и се организира в партньорство с посолства и културни институти и на други държави. 

Европа е богата на езици

  • В Европа има около 225 местни езика.
  • Езиците са свързани един с друг като членовете на семейство. Повечето европейски езици принадлежат на голямото Индо-европейско езиково семейство.
  • Повечето европейски езици принадлежат към три групи: Германски, Романски и Славянски.
  • Неевропейските езици, които са най-разпространени на територията на Европа, са арабски, китайски, хинди. Всеки от тях е със собствена писмена система.
  • Поради прилива на имигранти и бежанци Европа става все по-многоезична. Само в Лондон се говорят около 300 езика. 

Няма пределна възраст да научиш нов език

  • Да знаеш дори няколко думи от езика на страна, която посещаваш, значително повишава възможността за запознанства и приятелства. 
  • Изучаването на езиците на други народи ни помага да се разбираме по-добре и да преодоляваме междукултурните различия.

Кой организира Европейския ден на езиците?

  • Европейският ден на езиците се чества от 2001 г. насам, след успешното провеждане на Европейската година на езиците. Съветът на министрите при Съвета на Европа прие решение в седмицата около 26 септември ежегодно да се отбелязва и насърчава многоезичието в Европа. 
  • Събитието в България е инициатива на мрежата на културните центрове на страните от Европейския съюз EUNIC и се организира в партньорство с посолства и културни институти и на други държави.

Външни линкове

Споделете това