FameLab International
FameLab International

Конкурсът "Лаборатория за слава FameLab" е създаден да вдъхновява, мотивира и помага на младите учени и инженери активно да ангажират обществото и други заинтересовани страни със своята дейност

Ефективната комуникация на науката има потенциала да променя стереотипите за учените, да вдъхновява, да привлича интереса на широката публика и по този начин да защитава използването на публични средства за финансиране на научни изследвания.

Приносът на Обединеното кралство

Обединеното кралство е световен лидер в областта на комуникацията на науката, а разбираемото и атрактивно представяне на научни теми пред неспециализирана аудитория все повече се превръща в приоритет за учените от цял свят. 

Всяка година международният финал на "Лаборатория за слава FameLab" се провежда на Челтнъмския фестивал на науката в Обединеното кралство. Национални победители от цял свят се събират на фестивала, за да докажат своите умения за комуникация на науката, да общуват със свои колеги и да се учат от британски експерти в областта.

История

Създаден през 2005 г. от Челтнъмския фестивал на науката, днес "Лаборатория за слава FameLab" вече е най-големият конкурс по комуникация на науката в света. Целта му е да открие, обучи и развие младите учени и инженери в комуникатори.

Благодарение на партньорството с Британски съвет през 2007г. конкурсът стана международен и до днес повече от 5000 млади учени и инженери от над 25 страни са участвали в него. 

Споделете това