Чували сте, че ние сме световните експерти по английски език. Сега можете да се убедите в това, като гледате урока от серията Mini English Lesson по-долу.

Чрез примери от ежедневието, Мат обяснява как да ползваме някои от най-разпространените глаголи в английския език.

Нашите учители са наистина чудесни и ще се радваме да се срещнете с тях.

Споделете това