Независимо дали искате да се отличите в представянето на презентации, или в общуването с Вашите колеги и бизнес партньори, изберете един от нашите курсове, за да развиете уменията си с висококвалифицираните ни преподаватели.

Курсовете по професионални бизнес умения не се фокусират върху развитието на умения по английски език, но въпреки това ще спомогнат за подобряването на английския Ви на работното място. Тези курсове са насочени към тези, които се нуждаят от силни комуникационни умения, за да постигнат успех в проекти, работни взаимоотношения и екипи.

Вижте незабавни резултати, като преминете през един от нашите курсове за обучение от 8 модула, за да развиете уменията, от които се нуждаете най-много, и започнете веднага да прилагате новопридобитите знания.

Бъдете гъвкави при избора на един или повече курсове, в зависимост от това колко интензивно искате да учите.

Докоснете се до практическото съдържание чрез реалистични и автентични комуникативни дейности, казуси и планове за действие. Нашите модулни програми осигуряват ясна пътека за обучение, като Ви помагат да надграждате уменията си по време на курса. Участниците получават обратна връзка от преподавател и от други курсисти, и същевременно са окуражавани да саморефлектират, за да си поставят цели, да наблюдават напредъка си и да планират как да приложат обучението на работното си място.

Обучавайте се с професионалисти в нашите курсове, които са разработени заедно с експерти в областта на бизнеса от цял свят. Те също така са основани на най-новите академични идеи и изследвания, за да гарантират, че са актуални. Освен че притежават университетски дипломи и признати квалификации по преподаване на английски като чужд език, нашите преподаватели са специално акредитирани да провеждат семинари за професионални умения.

Информация за курса

 • Място на провеждане

  Предстои да се обяви.

 • Формат

  • 16 часа за период от 8 седмици
  • Максимален брой курсисти в група: 14
 • Нива

  Upper-Intermediate (B2) минимум.

 • График

  • Събота - 13.30 - 15.30

Умения за междуличностна комуникация

Помага Ви да развиете уменията, от които се нуждаете, за да общувате ефективно на съвременното работно място. Ще научите повече за собствения си стил на общуване и ще откриете лесни за използване инструменти и техники, които да Ви помогнат да изградите положителни взаимоотношения и да постигнете професионалните си цели.

Цели

 • Комуникирайте ефективно въз основа на ясно, подробно разбиране, придобито чрез внимателно слушане, перифразиране и въпроси.
 • Адаптирайте вербалната, визуалната и гласовата комуникация към различни контексти, за да изградите и поддържате връзка със заинтересованите страни.
 • Предоставяйте пълни, ясни и последователни послания, които насърчават и позволяват на слушателите и читателите да предприемат подходящи, навременни действия.

Ползи

 • Ще се свързвате и ще си сътрудничите със заинтересованите страни чрез ясна, уверена и достоверна устна комуникация.
 • Заинтересованите страни ще оценят повишеното разбиране, по-силното разбирателство и доверие, позволяващи положителни резултати.
 • Вашата организация ще изгради репутация на ясна, внимателна вербална комуникация, която насърчава сътрудничеството и постигането на целите.

Резултати от обучението

След като преминете обучението, Вие ще можете да:

 • разбирате Вашия стил на общуване и да го адаптирате, когато е необходимо
 • изграждате връзка с колеги, клиенти и началници, за да Ви помогнат да свършите работата
 • притежавате уменията да подобрите ключови отношения на работното място.

Предстоящи срокове

Есен 2024 

Предстои да се обяви 8 модула/8 седмици/Събота Предстои да се обяви
     

 

Име

 

Продължителност

 

Дати и време

Такси

Курсове Такса в лева
Един курс 490

*Всички цени са в български лева и включват учебни материали.