Независимо дали искате да се отличите в представянето на презентации, или в общуването с Вашите колеги и бизнес партньори, изберете един от нашите курсове, за да развиете уменията си с висококвалифицираните ни преподаватели.

Курсовете по професионални бизнес умения не се фокусират върху развитието на умения по английски език, но въпреки това ще спомогнат за подобряването на английския Ви на работното място. Тези курсове са насочени към тези, които се нуждаят от силни комуникационни умения, за да постигнат успех в проекти, работни взаимоотношения и екипи.

Вижте незабавни резултати, като преминете през един от нашите курсове за обучение от 8 модула, за да развиете уменията, от които се нуждаете най-много, и започнете веднага да прилагате новопридобитите знания.

Бъдете гъвкави при избора на един или повече курсове, в зависимост от това колко интензивно искате да учите.

Докоснете се до практическото съдържание чрез реалистични и автентични комуникативни дейности, казуси и планове за действие. Нашите модулни програми осигуряват ясна пътека за обучение, като Ви помагат да надграждате уменията си по време на курса. Участниците получават обратна връзка от преподавател и от други курсисти, и същевременно са окуражавани да саморефлектират, за да си поставят цели, да наблюдават напредъка си и да планират как да приложат обучението на работното си място.

Обучавайте се с професионалисти в нашите курсове, които са разработени заедно с експерти в областта на бизнеса от цял свят. Те също така са основани на най-новите академични идеи и изследвания, за да гарантират, че са актуални. Освен че притежават университетски дипломи и признати квалификации по преподаване на английски като чужд език, нашите преподаватели са специално акредитирани да провеждат семинари за професионални умения.

Информация за курса

 • Място на провеждане

  Курсовете през зимния срок се провеждат в Campus X в Младост 1А.

 • Формат

  • 16 часа за период от 8 седмици
  • Максимален брой курсисти в група: 14
 • Нива

  Upper-Intermediate (B2) минимум.

 • График

  • Събота - 13.30 - 15.30
  • Събота - 16.00 - 18.00

Умения за междуличностна комуникация

Помага Ви да развиете уменията, от които се нуждаете, за да общувате ефективно на съвременното работно място. Ще научите повече за собствения си стил на общуване и ще откриете лесни за използване инструменти и техники, които да Ви помогнат да изградите положителни взаимоотношения и да постигнете професионалните си цели.

Цели

 • Комуникирайте ефективно въз основа на ясно, подробно разбиране, придобито чрез внимателно слушане, перифразиране и въпроси.
 • Адаптирайте вербалната, визуалната и гласовата комуникация към различни контексти, за да изградите и поддържате връзка със заинтересованите страни.
 • Предоставяйте пълни, ясни и последователни послания, които насърчават и позволяват на слушателите и читателите да предприемат подходящи, навременни действия.

Ползи

 • Ще се свързвате и ще си сътрудничите със заинтересованите страни чрез ясна, уверена и достоверна устна комуникация.
 • Заинтересованите страни ще оценят повишеното разбиране, по-силното разбирателство и доверие, позволяващи положителни резултати.
 • Вашата организация ще изгради репутация на ясна, внимателна вербална комуникация, която насърчава сътрудничеството и постигането на целите.

Резултати от обучението

След като преминете обучението, Вие ще можете да:

 • разбирате Вашия стил на общуване и да го адаптирате, когато е необходимо
 • изграждате връзка с колеги, клиенти и началници, за да Ви помогнат да свършите работата
 • притежавате уменията да подобрите ключови отношения на работното място.

Умения по презентиране

Издигнете презентационните си умения на следващо ниво! Ще развиете умения за анализиране на типове аудитория, подбор и разказ на ключови послания и използване на техники за разказване на истории, за да ангажирате аудиторията си. Ще научите как да изградите истинска връзка с аудиторията си и да използвате въздействаща лексика, за да направите презентацията си по-запомняща се. Също така ще практикувате техники за справяне с редица предизвикателни ситуации и адаптиране на Вашите презентации в движение.

Цели

 • Създайте подходящи, завършени презентации, които постигат желаните резултати въз основа на подробно разбиране на нуждите и очакванията на аудиторията.
 • Изнасяйте ясни, кратки, последователни презентации, които насърчават и позволяват на аудиторията да предприеме подходящи, навременни действия.
 • Ангажирайте аудиторията на презентацията още от самото начало с помощта на целенасочени вербални, вокални и визуални техники.

Ползи

 • Ще бъдете по-умели в създаването и представянето на увлекателни презентации, които правят силно впечатление на заинтересованите страни.
 • Аудиторията бързо ще разбере презентациите, ще бъде по-ангажирана от представящия и ще може да предприеме подходящи и навременни действия.
 • Вашата организация ще проектира професионален имидж чрез целенасочени интерактивни презентации, които водят до действия от заинтересованите страни.

Резултати от обучението

След като преминете обучението, Вие ще можете да:

 • ангажирате различни аудитории във Вашите презентации
 • презентирате достоверно и въздействащо
 • реагирате на различни предизвикателни ситуации по време на Вашите презентации.

Предстоящи срокове

Зима I 2023 - 18.11.2023 - 26.01.2024

Умения за междуличностна комуникация 8 модула/8 седмици/Събота 18.11.2023/ 13.30 - 15.30
Умения по презентиране 8 модула/8 седмици/Събота 18.11.2023/ 16.00 - 18.00

 

Име

 

Продължителност

 

Дати и време

Такси

Курсове Такса в лева
Един курс 425

*Всички цени са в български лева и включват учебни материали.