Нашата мисия

Правим всичко възможно да предоставим на нашите курсисти структурирана програма за езиково обучение по английски, която да дава възможност на всеки да достигне своя пълен потенциал в стимулираща, удовлетворяваща и безопасна среда. 

Нашият подход

Вярваме, че курсистите учат най-ефективно, когато занятията са увлекателни, мотивиращи и предизвикателни. Всеки се развива и учи с различни темпове и затова курсовете ни са съобразени с индивидуалното развитие и напредък на всеки един курсист. Нашите преподаватели използват голямо разнообразие от техники и учебни материали, подходящи за различни възрасти, за да осигурят най-ефективната езикова подготовка. 

Очакваме от нашите курсисти да участват активно в своето обучение и да анализират постигнатия напредък. Нашият подход на преподване включва всички аспекти на езиковата комуникация. Акцентираме върху умения за свободното и уверено говорене, за да могат курсистите да достигнат необходимото им ниво по английски за тяхното бъдещо образование, академично развитие, работа или социални контакти. 

Курсове за групи Early Years (4-6 години),
Primary (6-11 години) и Secondary (12-17 години)

Възрастова
група
Курс *CEFR ниво IELTS
подготовка

 

 

 

Secondary 
(12-17)

Cambridge C2 Proficiency 1/2 C2

 

IELTS

Cambridge C1 Advanced 1/2 C1
Secondary Plus Advanced 1/2
Cambridge B2 First 1/2  B2
Secondary Plus Upper-Intermediate 1/2
Secondary Plus Intermediate 1/2 B1

 

 

 

 

 

-      

 

 

 

 

Secondary Plus Pre-Intermediate 1/2 A2
Secondary Plus Elementary 1/2 A1

 

 

 

Primary 
(6-11) 

Primary Plus 6 A/B  
A2
Primary Plus 5 A/B
Primary Plus 4 A/B
Primary Plus 3 A/B A1
Primary Plus 2 A/B
Primary Plus 1 A/B
Early Years 
(4-6)
Learning Time with Timmy 5 A/B A0
Learning Time with Timmy 4 A/B

*CEFR = Ниво по европейската езикова рамка

Вижте още

Споделете това