Британски Съвет в България предлага IELTS Academic, General Training и UK visas and immigration (UKVI) .

Можете да се регистрирате за вашия IELTS тест онлайн. Когато се регистрирате чрез нас, можете да бъдете сигурни, че тестът ще се проведе в официално одобрен IELTS център. 

Тестовете, които предлагаме

Вид тест Такса през
2021 (в лева)
Линк за регистрация
IELTS Academic или General Training хартиен вариант 425 Регистрирайте се сега 
IELTS Academic илиGeneral Training компютърен вариант 425 Регистрирайте се сега
IELTS for UK Visas and Immigration (UKVI) 
(Academic and General Training)
463 Регистрирайте се сега
IELTS Life Skills (A1 и B1) 322 Регистрирайте се сега

За да се регистрирате за теста:

1. Изтеглете и прочетете документа "IELTS Information for Candidates", който съдържа важна информация относно формата на теста, видовете въпроси и резултатите. Обърнете внимание, че IELTS не се препоръчва за кандидати на възраст под 16 години.

2. Изберете подходящия за вас вариант на IELTS: 

  • IELTS Academic
  • IELTS General Training

Прочетете нашето кратко ръководство, за да изберете подходящата за вас версия на IELTS. 

3. В линкове в таблицата по-горе ще намерите актуална информация за предстоящите изпитни дати за всеки вариант на теста IELTS. За да сте сигурни, че мястото ви е гарантирано, е необходимо да се запишете преди обявения краен срок за регистрация. 

Важно е да знаете, че компонентите "Слушане", "Четене" и "Писане" се провеждат в един ден. Устният изпит може да е в същия ден, но може да бъде насрочен и до една седмица преди или след датата на писмения изпит. Предварително ще получите известие с датата и часа на тестовите компоненти. 

4. Уверете се, че разполагате с валиден документ за самоличност − паспорт или лична карта, тъй като е необходимо да качите фотокопие на документа при записването за теста, в онлайн регистрационната система. Моля обърнете внимание, че за кандидати на възраст под 18 години е необходимо писмено съгласие на родител или настойник при регистрация за теста.

5. Направете плащането за вашия тест. Можете да заплатите онлайн или чрез банков превод по сметката на Британски съвет - клон България, Citibank, IBAN в лева BG77 CITI 9250 1051 0015 01  Моля, в полето „Основание за превод“ да впишете: [IELTS/ фамилно име/ град/ дата на теста].

6. След като направите плащането, моля изпратете извлечението от банковия превод заедно с останалата част от вашите документи за регистрация до ielts@britishcouncil.bg, в рамките на съответния краен срок.

Завършете вашата регистрация

Като потвърждение на направената от вас онлайн регистрация ще получите по имейл Application Summary. За да завършите успешно регистрацията си е необходимо да ни изпратите имейл  в рамките на съответния срок за регистрация със следните документи:

  • Сканирано копие от документа ви за самоличност (само, ако вече не сте го качили в онлайн регистрацията си);
  • Сканирано копие на извлечението от банковия превод (само, когато плащате по банков път, а не онлайн);
  • Попълнен формуляр за съгласие (само, ако сте под 18 години). 

Ако сте на възраст над 18 години, качили сте документа си за самоличнoст онлайн и сте заплатили с карта онлайн, не е необходимо да ни изпращате имейл. 

След регистрацията 

След като се запишете за вашия тест, ще получите автоматичен имейл с код за достъп до безплатния онлайн курс Road to IELTS.

Ще получите имейл с информация за часа и мястото на провеждане на изпита си поне една седмица преди първата изпитна дата (на устния или писмения изпит). 

Вашият устен изпит може да бъде насрочен в един и същ ден с останалите части от изпита или в друг ден, в рамките на период от 7 дни преди или след основния ден на теста. Предварително ще получите известие с датата и часа на тестовите компоненти. 

Ще получите и вашия входящ номер за IELTS за достъп до Test Taker Portal. Моля уверете се, че сте въвели правилно вашия имейл адрес, когато се записвате за теста.