Are you a school, university or college?

Как да направите точна оценка на езиковите умения

Aptis е глобален тест по английски език, който можете да използвате:

 • като част от програмата ви за развитие на кадрите
 • като средство за идентифициране на нуждите от обучение на вашите ученици или учители
 • в началото, средата и края на академичната година - с цел оценка на ефективността на програмата ви за обучение по английски език.
 • за определяне силните и слабите страни на тестваните кандидати.

Ползи:

 • Aptis използва тестови сценарии, които са приложими за индивидуални кандидати. 
 • Aptis оценява отделните езикови умения четене, писане, говорене и слушане (по отделно или в желаната комбинация).
 • Компонентите говорене и писане се оценяват от екип от експерти по английски език, което гарантира високо ниво на компетентност и прецизност на резултатите.
 • Aptis може да се направи в различни формати, по всяко време и на всяко място, а резултатите са готови в много кратки срокове.

Aptis е гъвкав, обективен и достоверен тест по английски език, който предоставя надеждна оценка на езиковите умения на вашите студенти или учители. 

Резултатът от Aptis е обвързан с нивата на езикова компетентност спрямо Общата европейска езикова рамка (CEFR) и по този начин лесно се виждат областите, в които е необходимо подобрение, за да можете да планирате обучение по английски, съответстващо на реалните потребности.

Aptis може да бъде интегриран в програмата за развитие на вашето училище/езикова школа, колеж или университет като система за оценка на входящото и изходящото ниво по английски език на ученици и студенти. Независимо от вида на обучението – на място или дистанционно , Aptis  е вашето надеждно средство на оценка на езиковите умения.

Защо Aptis е точният тест за вашата институция?

 • Вие можете да определяте кои комбинации от езикови умения (писане,четене, говорене и слушане) да тествате. 
 • Можете да си партнирате с нас за ко-брандиране на вашия тест. 
 • Aptis тестовете се анализират от експертите по английски език на Британски съвет. 
 • Ние можем да адаптираме съдържанието на теста, за да бъде той подходящ за вашите ученици или учители.
 • Ще получите индивидуални и групови доклади за постигнатите резултати за всяко едно умение, на което се явявате.

Какви институции използват Aptis?

Сред институциите, които използват Aptis, са министерства, университети, езикови училища, международни и частни колежи.

Външни линкове

Aptis case study: Punjab Education