Aptis for teens

Учениците по целия свят започват да изучават английски език все по-рано и затова е необходима надеждна система за оценка на знанията им. Учители и родители признават, че придобитите знания и умения по английски език са от съществена важност за реализацията на учениците в международна среда.

Какво е Aptis for Teens? 

 • Aptis for Teens е модерна тестова система, разработена от Британски съвет за оценка на езиковата компетентност по английски език за тийнейджъри, като темите и тестовите ситуации са близки до интересите на тяхната възрастова група. 
 • Създаден за деца на възраст от 13 до 17 години, Aptis for Teens дава възможност за проверка на конкретни езикови умения и получаване на бързи резултати.
 • Въпросите са разработени така, че да съответства на нещата, които са част от ежедневието на тийнейджърите - например социални медии, училищен живот, спорт. Този модерен подход за тестване дава възможност на учениците да демонстрират пълния потенциал на знанията и уменията си по английски език. 
 • Aptis for Teens може да се интегрира в действащи образователни системи, като по този начин може да се проследи ефективно напредъка на учениците през периода на обучение.

За кого е Aptis for Teens?

 • Средни училища и гимназии
 • Министерства на образованието
 • Езикови школи
 • Частни учители
 • Двуезични училища

Какво ви дава Aptis for Teens?

 • Групира обучаваните според езиковото им ниво
 • Оценява готовността им за явяване на изпити за придобиване на международно признати сертификати
 • Оценява готовността им за участие в международни обучения и програми 
 • Открива силните и слабите страни на обучаваните, за да подпомогне учебния процес. 
 • Оценява програмите за обучение 
 • Проследява напредъка на учениците през периода на обучение. 

Aptis е гъвкав и по отношение на начина на предоставяне на информация за постигнатите резултати - могат да бъдат представени както в индивидуален, така и в групов формат.

Всяко едно от езиковите умения се оценява от 0 до 50 точки, за да се проследи напредъка на всеки индивидуален кандидат и да може да се сравни с този на другите кандидати в класа или групата. Оценката в точки на всяко едно от тестваните умения е обвързана със съответстващото ниво според Общата европейска езикова рамка (A1 – С). Ако се явите и на четирите умения ще получите един общ резултат за ниво според Общата европейска езикова рамка.

Вижте още

Споделете това