International experiences YL, image

Упражняване на английския с курсисти от други страни

С Primary Plus и Secondary Plus събираме над 30 хил. младежи, които учат английски от над 40 страни в безопасна и подкрепяща учебна среда. Това става, като свързваме класните стаи от различни страни в онлайн преживяване, в което обучаемите общуват със свои съученици по света.

Това единствено по рода си изживяване от Британски съвет предлага на детето Ви възможност да използва на практика уменията си за говорене. В часовете, водени от експертни преподаватели, обучаемите говорят и взаимодействат с курсисти на сходна възраст и със сходни способности и се мотивират още повече да учат английски.

Развиване на културна осъзнатост в процеса на обучение

Младежите, които вземат участие, доразвиват своята увереност, комуникационните си умения и задълбочават културната си грамотност в хода на обучението. 

Освен това те виждат как английският може да ги свърже с хора по света и се вдъхновяват, като установяват реални международни връзки и развиват умения за живота в глобализиран свят.

Водено от преподавател експерт, това единствено по рода си учебно преживяване обещава:

  • нова увереност на детето Ви, когато говори английски
  • истинска мотивация да учи и използва английския в реални условия
  • вълнуващо преживяване за всички участващи курсисти.

 

Споделете това