Оценяване и тестване по английски за деца и тийнейджъри от 6 до 17 години

Знаем, че желаете да проследявате напредъка на детето си по английски. Нашата непрекъснато езиково оценяване и тестване дава ясна представа за техните силни, слаби страни и бъдещите им учебни цели.

Учителите помагат на курсистите да установят с какво се справят добре и над какво още да работят. В основата на това е езиковото оценяване, уменията им и как се представят в час.

Как да се информирате и да участвате

Да Ви държим в течение за напредъка на детето Ви е много важно за нас. Ето как може да участвате.

  • Виждате как се справя детето Ви на таблото за напредъка в учебния портал.
  • Четете самооценката на детето Ви в края на всеки модул.
  • Получавате отчети и се радвате на успехите на детето си.
  • Участвате в родителски срещи в края на всеки срок.

Развиване на уверени англоговорящи

Оценяването и тестването по английски помагат на децата да станат по-осъзнати езиково, по-уверени англоговорящи и по-добри учащи.

Ето как се получава:

Формиращо оценяване Обобщаваща оценка (от учител, свързана с ОЕЕР)
Преподавателите непрекъснато ангажират курсистите с целите на часовете посредством самооценка, оценка от съученик и рефлексия в цикъл на формиращо оценяване (споделяне на целите>рефлексия>план) Преподавателите използват раздела за проекти на всяко списание като източник на доказателства, за да демонстрират напредъка пред курсистите и родителите.

Как обучаемият докладва за свършената работа

Отчетите на преподавателите включват актуална информация относно представянето и напредъка на детето Ви. Ето нашите ключови критерии за оценка.

Умения за говорене Оценяваме уменията за говорене на курсистите, като разглеждаме произношението, лексиката, увереността и старанието.
Умения за писане Оценката на уменията за писане на учещия английски означава проверка на правописа и лексиката. Също така преглеждаме и как те организират мислите си и колко добре се изразяват посланията.
Самостоятелно учене и писане на домашни Самостоятелното учене у дома е от съществена важност за напредъка на курсиста. Проверяваме това, като разглеждаме готовото домашно, качеството на предадената домашна работа, и задачите, попълнени в учебния портал.
Граматика Учебните ни списания включват задачи за развиване на граматиката на курсистите и правилната употреба на английския. Проверяваме граматиката с упражнения, които се правят по време на курса.
Лексика По време на всеки нов час учителите въвеждат нови думи. Насърчаваме курсистите да използват новите думи в комуникацията си на английски. Курсистите получават оценки за употребата на новите думи по време всеки урок.
Крайна оценка Окончателната оценка се основава на резултатите на детето Ви, участието в час и домашната работа.

Научете повече

Споделете това