How we teach YL, image

Уроци по английски, които дават възможности на младия курсист за цял живот

Следваме практически подход към обучението и преподаваме чрез забавни, креативни и увлекателни уроци. Младите курсисти развиват силни умения за четене, писане, слушане и говорене и ние гарантираме, че всички техни индивидуални учебни нужди са изпълнени.

Часове, адаптирани за Вашето дете

Класните ни стаи предоставят безопасно и подкрепящо пространство за учене и предлагат индивидуално внимание към всеки курсист.

Класна стая, в която увереността може да процъфтява

Стимулиращите и предизвикателните дейности и разнообразието от материали насърчават детето Ви да общува уверено на английски.

Възпитаване на житейски умения и социално обучение

Даваме на курсистите умения за живота, като независимост, самостоятелност, разбиране на различни култури.

Списания и ресурси от онлайн учебния портал

Учебният ни портал е онлайн ресурс, който подобрява усвояването на английския от детето Ви. Списанията ни, съобразени с възрастта, са пълни с автентичен език и са разработени от експерти за подпомагане на ефективни учебни стратегии.

Присъединете се към детето си в езиковото му пътешествие!

Споделете това