В Британски съвет учениците ще се обучават със световните експерти по английски език

 • Ще участват активно в стимулиращи и ангажиращи учебни занятия, които ще им помогнат в използването на английски в реални ситуации.
 • Ще повишат нивото си по английски и граматическите си умения, за да използват езика свободно при разговор, писане и четене.
 • Ще изградят навици и стратегии за по-голяма самостоятелност в обучението си, които ще са им от помощ не само в часовете, но и извън класната стая.
 • Ще използват съвременни техники на обучение, които включват работа в група, игри, презентации, както и най-модерните технологии в изучаването на английски.

Курсовете се водят от квалифицирани и опитни преподаватели, които използват съвременни учебни техники, ресурси и технологии, за да насърчат активното участие на курсистите и да увеличат мотивацията и напредъка им.

Как използваме новите технологии в курсовете ни

 • Използваме таблети, интерактивни бели дъски и онлайн платформи по време на занятията, за да помогнем на курсистите ни да развият важни умения, които ще са им необходими сега и за вбъдеще.
 • Успешно интегрираме технологиите в курсовете ни, за да подобрим учебния процес, да помогнем за развиването на творческото и критично мислене, както и за по-добра дигитална грамотност. 
 • Нашите политики за закрила на детето и за онлайн сигурност помагат за запазване на безопасността на децата, докато използват интернет и онлайн ресурси за учене.
 • Предоставяме достъп до висококачествено онлайн съдържание и дигитални ресурси, в помощ на обучението в класната стая и извън нея. 

Информация за курса

 • Място на провеждане

  Занятията се провеждат в Учебен център София на ул. Кракра 7.

 • Формат

  2 срока от 16 седмици, 64 часа на срок. Максимален брой от 14 курсисти в група.

 • График

  Бихте могли могли да изберете един от следните варианти:

  Занятия в делнични дни
  Два пъти седмично по 2 часа.

  10:00-12:00/ 14:00-16:00

  Занятия в събота
  Веднъж седмично по 4 часа.

  09:00-13:00/ 14:00-18:00

  Моля имайте предвид, че конкретните дни и часове ще бъде потвърдени при записване на курс.

Учебни срокове 

За удобство на родителите и децата нашите учебни срокове за деца и ученици съвпадат с училищните срокове.

Срок Дати Регистрация
1 15.09.2018 – 27.01.2019 27.08.2018 – 14.09.2018
2 04.02.2019 – 16.06.2019 26.01.2019 – 09.02.2019

Цени

Всички цени са български лева и включват учебни материали.

Цена Един срок Два срока

Нов курсист

Нови клиенти заплащат пълната такса за един срок, при предплащане на два срока цената е с 250 лева по-малко.

1375 2500

Плащане на вноски

Нови и настоящи курсисти могат да заплатят на 2 вноски за един срок.

2 x 725  

Семейства

При записване на братя и сестри под 18-годишна възраст или родител и дете в рамките на една академична година.

1325 (1225 за настоящи курсисти)  

Настоящи курсисти

Нашите лоялни клиенти заплащат 100 лева по-малко за един срок и 200 лева по-малко при предплащане на два срока.

1275 2300