C2 English level, image

Ниво C2 съответства на владеещи езика потребители, които могат лесно да разберат почти всичко, което чуват или четат.

Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕРР) има шест нива – от A1 за начинаещи до C2 за потребители, които владеят добре езика. Нивата са разделени на три блока: A, или основно ниво на владеене, B. или самостоятелно ниво на владеене, C, или свободно ниво на владеене.

Какво може да прави изучаващият английски език от ниво C2?

Учащите, които постигнат ниво C2:

  • могат да разбират без усилие практически всичко, което чуват или четат;
  • могат да резюмират информация и аргументи от различни устни и писмени източници и да ги представят последователно и стегнато;
  • могат да се изразяват спонтанно, много свободно и точно, като отличават фини смислови нюанси дори в по-сложни ситуации.

Вижте още

Споделете това