FameLab - Велизара Стоилова
Велизара Стоилова - участник, FameLab 2016 ©

British Council

Конкурсът е отворен за всеки на възраст над 21 години, който работи или учи математика, технологии, инженерни или природни науки (медицина, биология, химия, физика, астрономия, науки за Земята). Това включва също работещи в частния и публичния сектор.

Очакваме:

 • Преподаватели и изследователи в областта на математиката, природните и инженерни науки, включително учители от средното и основно образование, които преподават специализирани предмети в своята научна област.
 • Работещи по практическото приложение на математиката, природните и инженерни науки (напр. патентни специалисти, експерти по статистика, консултанти в индустрията)
 • Студенти по математика, природни и инженерни науки на възраст над 21 години
 • Работещи по практическото приложение на математиката, природните и инженерните науки във въоръжените сили или правителствени структури
 • Работещи по практическото приложение на математиката, природните и инженерните науки в индустрията и бизнеса.

Не можем да допуснем:

Хора, които вече се занимават професионално с комуникация на науката, включително:

 • PR специалисти, дори да работят за научни организации
 • Творци, които работят по теми свързани с науката
 • Актьори, чиито представления /шоу спектакли/ са на научни теми
 • Служители в научни центрове, които работят основно с неспециализирана публика
 • Журналисти (за които това е основна професия)
 • Преподаватели по неспециализирани предмети
 • Носители на наградите на журито и на публиката от предишни издания на конкурса.

Ако не сте сигурни дали имате право да участвате, моля свържете с нас.

Вижте още

Споделете това