Софийският фестивал на науката се организира от Британски съвет, под патронажа на Министерството на образованието и науката, в партньорство със Столична община. Фестивалът е част от Календара на културните събития на Столична община.

SSF - основни партньори 2019
SSF - институционални и медийни партньори 2019