British Council corporate services

Връзки с медиите

Лина Георгиева
Координатор "Маркетинг и комуникации"
T
02 / 942 43 88   M 0888 50 12 11 
lina.georgieva@britishcouncil.bg

Абонирайте се за съобщения до медиите (само за журналисти)

Последни съобщения до медиите

Абонирайте се за съобщения до медиите