бизнес среща

В съвременния глобален свят на бизнеса е важно да можете да покажете на работодателите си, че имате уменията да общувате на английски ефективно при ежедневни бизнес ситуации.

Предлагаме три изпита по бизнес английски: Cambridge English: Business Preliminary, Cambridge English: Business Vantage и Cambridge English: Business Higher.

B1 Business Preliminary

Cambridge English: Business Preliminary е известен също като Business English Certificate (BEC) Preliminary. Той е първият от трите изпита по бизнес английски на Кеймбридж. Този сертификат показва на работодателите ви, че можете да общувате на английски в практически ежедневни бизнес ситуации. Той е на същото езиково ниво като Cambridge English: Preliminary (PET), но е насочен към английски език за бизнес цели.

Ниво на квалификацията: Средно (Intermediate) = B1 на Общата европейска езикова рамка.

За кого е предназначен изпитът?

Трябва да се явите на изпита, ако искате да имате по-добър английски език в работата си. Подготовката за BEC Preliminary ще ви даде добра основа в уменията, които ще са ви нужни за работа в международна бизнес среда. 

За успешно представяне на изпита трябва да можете:

  • да разбирате кратки телефонни обаждания или общи бизнес разговори
  • да обсъждате практически бизнес задачи, като поръчки или общи запитвания
  • да пишете кратки, информативни бизнес писма и имейли.

BEC Preliminary се състои от три части. Тестовете по компонентите Четене и писане и Слушане се провеждат в един и същи ден. Устният изпит може да бъде в друг ден. По време на устния изпит вие показвате говорните си умения в разговор с друг кандидат пред двама изпитващи.

 BEC Preliminary Четене и писане Слушане Говорене
Времетраене 1 час 30 минути 40  минути 12 минути
% от цялата оценка 50% 25% 25%

B2 Business Vantage

Cambridge English: Business Vantage е известен също като Business English Certificate Vantage (BEC Vantage). Tой е вторият от общо трите изпита по бизнес английски на Кеймбридж. Тази квалификация показва, че можете да общувате на английски език в бизнес среда. Тя е на същото езиково ниво като Cambridge English: First (FCE), но е насочен към английски език за бизнес цели..

Ниво на квалификацията: Високо средно (Upper Intermediate) = B2 на Общата европейска езикова рамка.

За кого е предназначен изпитът?

Трябва да се явите на изпита, ако искате да покажете на работодателите си, че английският ви е достатъчно добър, за да работите в англоезична бизнес среда. Подготовката за BEC Vantage ще повиши вашите увереност и умения, необходими за успеха ви в международния бизнес.

За успешно представяне на изпита трябва да можете:

  • да разбирате бизнес доклади и писма
  • да изразите мнението си и да обсъдите фактическа информация
  • да направите кратка презентация и да напишете кратко предложение.

Изпитът по бизнес английски BEC Vantage се състои от четири части. Тестовете по четене, писане и слушане се провеждат в един и същи ден. Устният изпит може да бъде в друг ден. По време на устния изпит вие показвате говорните си умения в разговор с друг кандидат пред двама изпитващи.

 BEC Vantage Четене Писане Слушане Говорене
Времетраене 1 час 45 минути 40  минути 14  минути
% от цялата оценка 25% 25% 25% 25%

C1 Business Higher

Cambridge English: Business Higher е известен също като Business English Certificate Higher (BEC Higher). Той е най-високото ниво от трите изпита по бизнес английски на Кеймбридж и показва, че можете да общувате уверено на английски в бизнес среда. Той е на същото езиково ниво като Cambridge English: Advanced (CAE), но е насочен към английски език за бизнес цели.

Ниво на квалификацията: Напреднал (Advanced) = C1 на Общата европейска езикова рамка.

За кого е предназначен изпитът?

Трябва да се явите на изпита, ако искате чрез подготовката си да развиете професионални бизнес умения на английски език. Сертификатът за BEC Higher показва на работодателите ви, че можете да работите ефективно на английски в конкурентната международна бизнес среда. 

За успешно представяне на изпита трябва да можете:

  • да участвате активно в бизнес срещи, като изразявате и аргументирате мнение
  • да разбирате повечето бизнес доклади и кореспонденция
  • да пишете подробни бизнес предложения и писма.

Изпитът по бизнес английски BEC Higher се състои от четири части. Тестовете по четене, писане и слушане се провеждат в един и същи ден. Устният изпит може да бъде в друг ден. По време на устния изпит вие показвате говорните си умения в разговор с друг кандидат пред двама изпитващи.

 BEC Higher Четене Писане Слушане Говорене
Времетраене 1  час 1 час  10  минути 40  минути 16 минути
% от цялата оценка 25% 25% 25% 25%

Регистрирайте се за изпитите по бизнес английски в България.

Вижте кога и къде можете да се явите на изпит по бизнес английски и какви са таксите за изпитите.

Какво да очаквате в деня на изпита.

Резултатите  за хартиения вариант на изпита се издават от четири до шест седмици, а за компютърния вариант – до две седмици след изпита.

Защо трябва да изберете Британски съвет?

Външни линкове

Споделете това