Курсисти в Британски съвет

Независимо дали сте съвсем начинаещи или говорите свободно, дали учите или работите, имаме подходящ изпит за вашите цели.

A2 Key и A2 Key for Schools

Cambridge English: Key, също известен като Key English Test (KET), е най-ниското ниво от изпитите на Кеймбридж по общ английски. Сертификатът от този тест показва, че можете да общувате на базов английски във всекидневни ситуации.

Cambridge English: Key for Schools (KETfS) е на същото ниво като Cambridge English: Key и носи същия международно признат сертификат. Единствената разлика е, че съдържанието на изпита е специално разработено за ученици и отговаря на техните интереси и опит. 

Ниво на квалификацията: Основно (Elementary) = A2 по Общоевропейската езикова рамка. 

Защо да се явите на този изпит?

Трябва да се явите на KET, ако сте учили английски в продължение на около 250 часа и можете да говорите, пишете и да разбирате основен английски език. Този изпит е първата стъпка към изграждането на езиковите ви умения, необходими за работа и бъдещо обучение. За да издържите този изпит, трябва да можете:

• да задавате и отговаряте на въпроси за вас и другите

• да разбирате съобщения и инструкции, когато ви говорят бавно и ясно

• да изкажете мнение за нещо, което четете или чувате.

Какво включва изпитът?

Изпитът се състои от три части. Тестовете по четене, писане и слушане са в един и същи ден. Устният изпит може да се проведе в друг ден. По време на устния изпит вие показвате говорните си умения в разговор с друг кандидат пред двама изпитващи. 

KET / KETfS Четене и писане Слушане Говорене
Времетраене 1 час 10 минути 30 минути 8-10 минути за двама кандидати 
% от цялата оценка 50% 25% 25%

Форматът на изпита ще бъде променен през 2020 г. Повече информация за промените ще намерите на уебсайта на Cambridge Assessment English.

B1 Preliminary и B1 Preliminary for Schools

Cambridge English: Preliminary е също известен като Preliminary English Test (PET). Съществува и вариант на изпита, който е специално разработен за ученици - Preliminary English Test for Schools (PETfS). Този изпит показва, че можете да общувате на английски в ситуации от ежедневието. Той ще ви послужи за добра основа, ако искате да учите за професионална квалификация на английски език. 

Ниво на квалификацията: Средно (Intermediate) = B1 по Общоевропейската езикова рамка.

За кого е предназначен изпитът?

Подготовката за изпита PET ще развие английския ви и вие ще можете да общувате по време на пътуване или в работна ситуация. За успешно представяне на изпита трябва да можете:

• да изразите и обсъдите с други хора какво харесвате и не харесвате

• да разбирате устни и писмени съобщения и инструкции

• да напишете писмо или да си водите записки от среща или дискусия.

Какво включва изпитът?

Изпитът PET се състои от три части. Тестовете по четене, писане и слушане са в един ден. Устният изпит може да бъде насрочен в различен ден. По време на устния изпит вие показвате говорните си умения в разговор с един кандидат пред двама изпитващи.

PET / PETfS Четене и писане Слушане Говорене
Времетраене 1  час 30  минути 30  минути 10-12  минути за двама кандидати
% от цялата оценка 50% 25% 25%

Форматът на изпита ще бъде променен през 2020 г. Повече информация за промените ще намерите на уебсайта на Cambridge Assessment English.

B2 First и B2 First for Schools

Cambridge English: First е познат и като First Certificate in English (FCE) и First Certificate in English for Schools (FCEfS). Успешното представяне на този изпит показва, че можете да говорите и пишете английски достатъчно добре, за да работите или учите в англоезична среда. 

Ниво на квалификацията: Високо средно (Upper intermediate) = B2 от Общоевропейската езикова рамка. 

За кого е предназначен изпитът?

Явете се на FCE, ако искате да работите в англоезична компания, да живеете в англоезична държава или да учите в подготвителен курс за университет, в който обучението е на английски. 

За успешно представяне на изпита трябва да можете:

• да пишете кратки доклади и имейли

• да обясните идея и да водите подробна дискусия на английски език

• да разбирате неспециализирани предавания и статии.

Какво включва изпитът?

Изпитът FCE се състои от четири части. Тестовете по четене и употреба на езика, писане и слушане се провеждат в един и същи ден. Устният изпит може да бъде в друг ден. По време на устния изпит вие показвате говорните си умения в разговор с друг кандидат пред двама изпитващи.

FCE / FCEfs Четене и Употреба на езика Писане Слушане Говорене
Времетраене 1час 15 минути 1 час 20 минути 40  минути  14 минути за двама кандидати
% от цялата оценка 40% 20% 20% 20%

C1 Advanced

Cambridge English: Advanced също се нарича Cambridge Advanced Certificate in English (CAE). Сертификатът от този изпит по общ английски показва ниво на владеене на езика, което се очаква от квалифициран професионалист или студент в бакалавърска програма. 

Ниво на квалификацията: Напреднал (Advanced) = C1 от Общоевропейската езикова рамка. 

За кого е предназначен изпитът?

Трябва да се явите на CAE, ако желаете да покажете на вашите работодатели или университет, че можете уверено да общувате на английски в професионални или академични ситуации. 

За успешно представяне на изпита трябва да можете:

  • да пишете сложни доклади и имейли, да си водите записки по време на срещи и лекции
  • да правите презентации със сложни идеи 
  • да разбирате разнообразни текстове, от литература до статии, изразяващи мнението на автора

Какво включва изпитът?

Изпитът CAE се състои от четири части. Тестовете по четене, писане, употреба на английски език и слушане се провеждат в един и същи ден. Устният изпит може да бъде в друг ден. По време на устния изпит вие показвате говорните си умения в разговор с друг кандидат пред двама изпитващи.

 CAE Четене и Употреба на език Писане Слушане  Говорене
Времетраене 1 час 30 минути 1 час 30  минути 40  минути 15 минути за двама кандидати
% от цялата оценка 40% 20% 20% 20%

C2 Proficiency

Cambridge English: Proficiency е известен и като Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE). Този сертификат показва, че сте усвоили английски език до степен, в която можете да го използвате свободно в сложни изследователски, академични и професионални ситуации. Това е най-високата квалификация на Университета Кеймбридж по английски език. 

Ниво на квалификацията: Висше ниво (Proficient) = C2 от Общоевропейската езикова рамка.

За кого е предназначен изпитът?

Трябва да се явите на CPE, ако искате да докажете на работодателите си, че владеете английски на висше управленско ниво, или ако искате да учите в магистърска или докторска програма в англоезичен университет. 

За успешно представяне на изпита трябва да можете:

  • да разбирате почти всичко, което чувате или четете на английски език
  • да използвате и разбирате официален, академичен и разговорен език
  • да преговаряте, да аргументирате и обсъждате сложни теми с различни нюанси 

Какво включва изпитът?

Изпитът CPE се състои от четири части. Тестовете по четене и употреба на английски език, писане, и слушане се провеждат в един и същи ден. Устният изпит може да бъде в друг ден. По време на устния изпит вие показвате говорните си умения в разговор с друг кандидат пред двама изпитващи.

CPE Четене и употреба на езика Писане Слушане  Говорене
Времетраене 1 час  30 минути 1 час 30  минути 40  минути 16 минути за двама кандидати
% от цялата оценка 40% 20% 20% 20%

Регистрирайте се за изпитите на Кеймбридж в България.

Вижте кога и къде можете да се явите на изпит на Кеймбридж и какви са таксите.

Какво да очаквате в деня на изпита?

Резултатите за хартиения изпит излизат между четири и шест седмици, а за компютърния – две седмици след изпита.

Защо да изберете Британски съвет?

Външни линкове

Споделете това