teacher and children in class

Тестът за преподавателски познания (Тhe Teaching Knowledge Test -TKT) проверява уменията, които са ви необходими за успешно преподаване на английски език като чужд. Подходящ е за учители на различна възраст и с различни способности. Предлагат се различни модули на изпита.

За кого е предназначен изпитът? 

TKT ви предлага международно-призната квалификация, която доказва способностите ви като преподавател по английски език. Изпитът е подходящ за вас, ако сте преподавател отскоро и искате да изградите своите увереност и умения; ако сте опитен учител и искате да специализирате в определена област или ако сега започвате да преподавате. 

TKT е също добра основа, ако искате да учите за допълнителна учителска квалификация като CELTA или Delta. 

Няма никакви образователни изисквания, за да се явите на теста. 

Какви модули се предлагат?

Можете да изберете да се явите на всеки един от модулите по-долу, самостоятелно или в комбинация: 

Основни модули 1-3

  • TKT Module 1: Основи на чуждоезиковото обучение
  • TKT Module 2: Планирането при чуждоезиковото преподаване
  • TKT Module 3: Управление на класната стая

Специализирани модули

  • TKT Езикови познания (KL)
  • TKT Интегриране на предметно съдържание в езиковото обучение (CLIL)
  • TKT Преподаване на деца (YL)

Явете се на изпит по английски език на Кеймбридж в България

Научете как можете да се регистрирате за изпита TKT в България.

Вижте кога и къде можете да се явите на изпит за преподаватели TKT и какви са цените за всеки модул.

Всеки модул съдържа 80 въпроса и трае 80 минути. Ето какво да очаквате в изпитния ден.

Резултатите от изпитите излизат две седмици след изпита. Всички получават оценка и тя не се използва за определяне издържал/неиздържал изпита. Оценка 1 е най-слабата и показва ограничени познания и умения в областта, а оценка 4 е най-високата и показва широки познания и умения.

Защо да се запишете на изпит в Британски съвет?

Външни линкове

Споделете това